Gå til indhold

Udformning af bidrag

Interessenter, som ønsker at bidrage til INNO+, skal indsende ét samlet indspil til Uddannelsesministeriet. Bidragsyderne skal angive, hvor mange forslag, der er udvalgt, og de skal listes i prioriteret rækkefølge.

Rammerne for bidrag er beskrevet nærmere i det indspilspapir, som er sendt ud til en bred række af interessenter. Indspilspapiret indeholder også en nærmere vejledning for bidrag til INNO+.

Interessenter, der ikke repræsenteret via de inviterede organisationer og institutioner, kan henvende sig til INNO+sekretariatet for at høre om mulighederne for at bidrage.

Hvordan udformes forslag til INNO+ indsatser?

Forslag til INNO+ indsatser skal skrives ind i en skabelon.

Alle bidrag indsendes i et MSword-kompatibelt format samt som en pdf-fil.

Hver INNO+-indsats beskrives på maksimalt 2 A4-sider. Beskrivelsen af indsatsen følger en særlig struktur, som er beskrevet i en disposition over "dimensioner i beskrivelser af forslag til INNO+-indsatser".

Uddannelsesministeriet har udarbejdet nogle fiktive beskrivelser af INNO+ indsatser. Eksemplerne er ikke rigtige bidrag, men kan bruges som en vejledning for, hvordan bidragene kan udarbejdes.

Frist for bidrag?

Indspil sendes til Uddannelsesministeriet senest mandag den 18. februar 2013. Når indspillene sendes ind benyttes e-mail-adressen INNOplus@fi.dk

For at sikre størst mulig åbenhed omkring tilblivelsen af INNO+ bliver de indkomne indspil tilgængelige her på Uddannelsesministeriets hjemmeside.

Send bidrag til INNO+ sekretariatet

INNOplus@fi.dk

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. februar 2013