Gå til indhold

Baggrund og formål

INNO+ blev udarbejdet i 2013 med sigte på at identificere områder, hvor innovative løsninger på store danske og globale udfordringer kunne omsættes til vækst og beskæftigelse.

International evaluering af innovationssystemet

I september 2012 blev en international evaluering af det danske innovationssystem offentliggjort.

Evalueringen kom med en række anbefalinger til, hvordan det danske innovationssystem kan styrkes.

Evalueringen anbefalede blandt andet, at innovationspolitikken skal være mere efterspørgselsdrevet med fokus på særlige samfundsmæssige udfordringer.

Fokusering af innovationsindsatsen

Med udgangspunkt i særlige samfundsudfordringer har INNO+-arbejdet sigtet mod at identificere specifikke områder, hvor Danmark har gode forudsætninger for at styrke vækst og beskæftigelse via fokuserede innovationsindsatser.

INNO+ er en innovationspolitisk pendant til FORSK2020

FORSK2020 udpeger løfterige forskningsområder for Danmark i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd, og fungerer blandt andet som inspirations- og prioriteringsgrundlag for den del af de offentlige forskningsinvesteringer, der betegnes strategisk forskning.

Parallelt hertil har INNO+ med afsæt i særlige danske viden- og erhvervsmæssige forudsætninger udpeget særligt løfterige innovationsområder for Danmark, der kan understøtte øget eksport, vækst og beskæftigelse.

Skal bruges bredt som inspirationsgrundlag

INNO+ har skullet bidrage til at fokusere og dreje en del af de offentlige innovationsinvesteringer fra en udbudsorienteret til en mere efterspørgselsdrevet retning.

Således er INNO+ brugt som grundlag for prioriteringen af emnerne for de syv politisk prioriterede samfundspartnerskaber om innovation. Derudover har INNO+ skullet fungere som inspirationsgrundlag for en bred kreds af innovationsaktører.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. oktober 2015