Gå til indhold

Historisk stor søgning gennem kvote 2

10. april 2013
Langt flere har søgt ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2 i forhold til sidste år. Stigningen er størst på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

De videregående uddannelsesinstitutioner havde den 15. marts modtaget 50.084 1. prioritetsansøgninger. Det er 11.500 flere end rekorden fra 2012 og en stigning på 29 procent.

Siden 2009 er antallet af kvote 2 ansøgninger fordoblet. Det viser Uddannelsesministeriets endelige opgørelse over søgningstallene, omend væksten, når der sammenlignes med de historiske tal, er for høj, på grund af den ny praksis i 2013 med obligatorisk, digital søgning.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over den rekordstore søgning.

- Vi vil uddanne den dygtigste generation nogensinde, og jeg glæder mig over, at de unge ligesom regeringen tilsyneladende mener, at svaret på krisen er mere uddannelse.  Vi investerer massivt i, at 60 procent af en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse, og med den store kvote-2 søgning i år er vi kommet endnu et skridt nærmere det ambitiøse mål, siger han.

Stigningen i kvote 2 ansøgninger kan desuden skyldes, at regeringen har givet institutionerne mulighed for at udvide optagelsen via kvote 2. 7 ud af 8 universiteter har for eksempel udvidet kvote 2 på udvalgte uddannelser.

- Vi skal optage flere, men det er helt centralt, at institutionerne får mulighed for at optage de unge, der har bedst forudsætninger for at gennemføre og gerne med mindre forsinkelse end i dag. Derfor har vi givet dem have friheden til at bestemme, hvordan de vil optage, siger han.

Erhvervsakademiuddannelserne har haft størst stigning i antallet af ansøgninger og havde den 15. marts modtaget 41 procent flere ansøgninger i forhold til 2012. Professionsbacheloruddannelserne har modtaget 35 procent flere ansøgninger, mens stigningen på bacheloruddannelserne er 21 procent.

Professionsbacheloruddannelserne er med i alt 23.000 1. prioritetsansøgninger mest populære. Her er der relativt størst vækst inden for det bio- og laboratorietekniske område (67 procent), det tekniske område (66 procent), det it-faglige område (57 procent) og det samfundsfaglige område (44 procent).

På universitetsbacheloruddannelserne er der relativt størst vækst inden for områderne teknisk videnskab (33 procent) samt informationsvidenskab og kulturformidling (31 procent).

Professionshøjskolen VIA, Københavns Universitet og Aarhus Universitet har modtaget flest ansøgninger.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jens Storm, tlf. 7231 7982, e-mail: jst@vus.dk.

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk.

Handlinger tilknyttet webside