Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Løsninger på samfundsproblemer skal føre til nye eksporteventyr

Løsninger på samfundsproblemer skal føre til nye eksporteventyr

På baggrund af 500 forslag og måneders samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder modtager regeringen det første INNO+ katalog med 21 bud på storskala innovationssatsninger, der kan løse konkrete samfundsudfordringer og omsættes til vækst og beskæftigelse i Danmark.

26. september 2013

Med landets første nationale innovationsstrategi har regeringen lagt op til et paradigmeskifte på forsknings- og innovationsområdet, hvor en målrettet og langt større satsning på at finde konkrete, nye løsninger på store samfundsudfordringer skal føre til øget vækst og beskæftigelse.

Et nyt katalog udpeger nu på baggrund af hundredevis af indspil og flere måneders involvering af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder 21 konkrete indsatsområder, der både kan give svar på globale udfordringer og indeholder et stort eksport- og vækstpotentiale for danske virksomheder.

Kataloget har fået navnet INNO+: Det innovative Danmark, og regeringen ønsker at bruge kataloget som grundlag for at prioritere nogle få, storskala samfundspartnerskaber om innovation på finansloven for 2014.

- Danmark nyder global anerkendelse for vores stærke forskningsmiljøer og stærke kompetencer inden for innovation og design, men vi skal blive bedre til at sikre, at vores store investeringer i viden og uddannelse omsættes til nye, innovative løsninger og ikke mindst nye eksporteventyr. Erhvervslivet, videninstitutionerne og offentlige myndigheder skal gå sammen om at finde løsninger, der samtidig skaber vækst og beskæftigelse for Danmark, siger Morten Østergaard.

På baggrund af en omfattende dialogproces med de mange interessenter beskriver INNO+: Det innovative Danmark seks perspektivrige indsatsområder:

  • Innovativ transport, miljø og byudvikling
  • Innovativ fødevareproduktion og bioøkonomi
  • Innovative sundhedsløsninger
  • Innovativ produktion
  • Innovative digitale løsninger
  • Innovative energiløsninger

Interessenterne, der har bidraget til udarbejdelsen af kataloget, tæller blandt andre branche- og interesseorganisationer, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, innovationsnetværk, GTS-institutter, ministerier og forskningsråd.

- Jeg er glad for, at så mange har gjort en indsats for at identificere de indsatsområder, hvor vores virksomheder i tæt samspil med forskningsmiljøer og myndigheder har de bedste muligheder for at skabe nye løsninger i Danmark og globalt. Regeringen arbejder for et paradigmeskift i innovationspolitikken, hvor samfundets udfordringer i højere grad skal drive innovationen, og jeg ser frem arbejdet med at gøre ideerne til virkelighed, siger Morten Østergaard.

Kataloget INNO+: Det innovative Danmark overrækkes til uddannelsesministeren den 26. september ved et arrangement i DI.

INNO+ kataloget og en sammenfattende version af kataloget kan rekvireres hos:

Rosendahls – Schultz Distribution, tlf.: 4322 7300,

e-mail:


For yderligere oplysninger, kontakt

Chefkonsulent Jens Haisler, tlf. 7231 8248, e-mail:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail:

Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 22371745, e-mail:

Senest opdateret 26. september 2013