Gå til indhold

Ny reform skal målrette SUen

18. april 2013
Regeringen og SU-forligskredsen har indgået aftale om en SU-reform, der skal få de studerende hurtigere og bedre gennem uddannelsessystemet.

Regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance har den 18. april indgået aftale om en reform, der målretter SUen og bringer de unge hurtigere og bedre gennem uddannelsessystemet.

Partierne bag aftalen er enige om, at det danske SU-system også fremover skal være fundamentet for, at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation.

Med SU-reformen sikres, at der fortsat vil være råd til at understøtte de større studenterårgange med en studiestøtte, der fortsat vil være en af verdens mest generøse. Samtidig styrkes de offentlige finanser med 2,2 milliarder kroner i 2020 til anvendelse på initiativer, der skal få gang i væksten og jobskabelsen igen.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R):

- For regeringen har det været vigtigt at opnå en bred aftale, der finder penge til at investere i mere jobskabelse blandt andet til gavn for de studerende. Men på en måde, hvor SU bevares i sin nuværende form, hvor alle der i dag modtager SU også vil kunne det i fremtiden. Jeg er meget tilfreds med aftalen.

SU-ordfører Mads Rørvig (V):

- Endelig er det lykkedes alle partier at blive enige om at SUen skal reformeres – noget vi allerede præsenterede under vores regeringstid i 2010. Jeg er glad for, at de penge, vi nu sparer på SUen, blandt andet går til skabelse af flere arbejdspladser, der sikrer, at der også er et arbejde til de studerende, når de er færdige med deres uddannelser.

Videnskabs- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen-Dahl (DF):

- Jeg er glad for, at vi for hjemmeboende har fjernet afhængigheden af den forælder, man ikke bor sammen med. Samtidig er det vigtig, at vi er blevet enige om, at studerende som på grund af handicap ikke kan overholde to-årsreglen beholder det sjette SU-år.

Børne- og undervisningsordfører Merete Riisager (LA):

- Det er vigtigt for Liberal Alliance, at de studerende nu får lov at tjene mere i løbet af deres studier. Samtidig har vi lagt vægt på, at SUen gives til de studerende, der er studieaktive. Det er en reform, der trækker i den rigtige retning.

Forsknings- og uddannelsesordfører Vivi Kier (KF): 

- Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at hæve fribeløbet. Den enkelte studerende skal selv tage ansvar og vurdere, hvor meget de kan arbejde ved siden af deres studier. Så det er en klar forbedring af den store og vigtige SU-reform, vi har vedtaget i dag.

Aftalen indeholder følgende hovedinitiativer

 • SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende, der starter deres videregående uddannelse inden for to år efter adgangsgivende eksamen 
 • Øgede krav i SU systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser 
 • Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
 • Højst fem ungdomsuddannelser med SU
 • Ændret SU til hjemmeboende
 • Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
 • Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
 • Udbetaling af bonus til studerende, der bliver færdige på under normeret studietid
 • Øget støtte til befordringsgodtgørelse
 • Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.
 • Nye rammer på de videregående uddannelser, der støtter en aktiv studiegennemførelse, herunder studiestartsstøtte

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk
Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf. 7231 8015, e-mail: mle@fivu.dk

SU-ordfører Mads Rørvig (V): tlf. 6162 5579

Uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V): tlf.: 6162 5175

Uddannelsesordfører Mette Reissmann (S): tlf.: 6162 5185

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), tlf.: 6162 5159

Uddannelsesordfører Uffe Elbæk (R): 6162 5078

Uddannelsesordfører Lisbeth Poulsen (SF): tlf.: 6162 5086

Børne- og undervisningsordfører Merete Riisager (LA), tlf.: 6162 5094

Uddannelsesordfører Vivi Kier (KF), tlf.: 6162 5380 

Handlinger tilknyttet webside