Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 OECD: Danmark investerer mest i uddannelse

OECD: Danmark investerer mest i uddannelse

En videregående uddannelse giver bedre mulighed for beskæftigelse og højere indkomst. Det viser OECD's publikation Education at a Glance 2013.

25. juni 2013

Jo højere uddannelse, des bedre mulighed for beskæftigelse og høj indkomst. Det er konklusionen i OECD's publikation Education at a Glance 2013. Rapporten belyser blandt andet konsekvenserne af den økonomiske krise for de unge.

Mellem 2008 og 2011 er forskellen mellem højt- og lavt uddannede blevet større. Ledigheden er i perioden steget, og det er især de unge, der er ramt.

Uddannelsesminister Morten Østergaard tager tallene til efterretning og hæfter sig ved, at Danmark er det land i OECD, der investerer mest i uddannelse.

- Uddannelse er det bedste svar på, hvordan vi også på sigt kan skabe vækst og fremdrift. OECD's publikation viser, at regeringen satser rigtigt, når vi vil have den bedst uddannede generation nogensinde. Derfor investerer vi massivt og kompromisløst for at nå det mål. Vi har behov for nyuddannede, der umiddelbart kan omsætte deres viden i en virksomhed og opfylde arbejdsmarkedets behov for eksempelvis en stærk kernefaglighed, tværfagligt samarbejde og omstillingsparathed. Og vi har behov for innovative unge, der har idéer og virkelyst, der kan omsættes til nye løsninger og arbejdspladser, der kan hjælpe os ud af den aktuelle økonomiske krise, siger Morten Østergaard.
Danmark brugte i 2010 8,8 procent af BNP på uddannelse. Det er den højeste andel blandt OECD-landene, hvor gennemsnittet var 5,8 procent af BNP. På de videregående uddannelser investerede Danmark 2,4 procent af BNP mod et OECD-gennemsnit på 1,4 procent. Kun Norge investerer mere i sine videregående uddannelser.

Der er gode grunde til, at Danmark vælger at investere massivt i de unges uddannelse. Danmark ligger endnu ikke helt i front, når det handler om, hvor stor en del af arbejdsstyrken, der har en videregående uddannelse. Særligt den yngre generation er bagud i forhold til andre lande.

Men en høj andel af de danske unge går i gang med en videregående uddannelse, og gennemførelsesprocenten er også høj. Af dem, der går i gang med en bacheloruddannelse, gennemfører 81 procent i Danmark. Det er den fjerdehøjeste gennemførelsesprocent og betydeligt højere end gennemsnittet i OECD-landene.

Andelen af danske studerende, der læser i udlandet, var i 2010 3,3 procent. Det er to procent over OECD-gennemsnittet, men færre end i de øvrige nordiske og en række andre europæiske lande.

Regeringen har netop offentliggjort første del af en internationaliseringshandlingsplan, der skal få markant flere studerende til at tage på studieophold i udlandet, styrke de internationale læringsmiljøer og forbedre de danske studerendes fremmedsprogskompetencer.

- Internationalt udsyn er centralt for hver enkelt studerendes dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet, men også i stigende grad et krav for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor har jeg en ambition om, at alle unge får et internationalt element i deres uddannelse og flere rejser ud, siger Morten Østergaard.

Education at a Glance 2013 viser også, at:

  • Andelen af internationale studerende i Danmark udgjorde i 2010 7,8 procent af alle studerende på de videregående uddannelser. Det er over OECD-gennemsnittet på 6,9 procent. Danmark er dermed på niveau med lande som Irland, Sverige og Canada, men andelen er højere i de store modtagerlande som Australien og UK. 
  • Andelen af internationale ph.d.-studerende udgjorde 22,6 procent af alle ph.d.-studerende i Danmark med et OECD-gennemsnit på 19,6 procent. 
  • I Danmark er beskæftigelsen blandt personer med videregående uddannelse 86 procent og dermed tre procent højere end OECD-gennemsnittet på 84 procent.
  • Personer med en videregående uddannelse har generelt en betydelig højere indkomst end andre. I Danmark er forskellen dog kun 28 procent højere end personer med en ungdomsuddannelse, mens den i OECD som gennemsnit er 57 procent højere.

Om Education at a Glance 2013

  • OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen Education at a Glance.
  • Publikationen indeholder kvantitative indikatorer, som er internationalt sammenlignelige. Den er derfor velegnet til at illustrere Danmarks placering i en international sammenhæng.
  • Fokus i Education at a Glance 2013 er på, hvor mange der gennemfører en uddannelse og den efterfølgende beskæftigelse og indkomst.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Ken Thomassen, tlf. 7231 7985, e-mail: keth@vus.dk

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Senest opdateret 25. juni 2013