Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd uddeler 220 millioner til topforskere

17. juni 2014
27 forskere modtager Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Pengene gives til udforskning af vigtige grundvidenskabelige problemstillinger inden for sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

DFF logo

Det Frie Forskningsråd uddeler 27 Sapere Aude-bevillinger til førende forskere i Danmark. Bevillingerne beløber sig til i alt 220 millioner kroner, der skal bruges til undersøgelser af så forskellige emner som antibiotikaresistens, nye datakomprimeringsteknikker, menneskets fødevareoptag, optisk signalbehandling og sociale mediers betydning for personlige relationer.

Syv forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner, der giver mulighed for fordybelse i en specifik problemstilling i en periode på op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal give forskeren mulighed for at lede en forskergruppe i en femårig periode.

- Forskning af høj international kvalitet er en af de vigtigste forudsætninger for vækst og velstand i fremtiden. Vi ved, at danske virksomheder er gode til at omsætte og tjene penge på forskning, men det kommer ikke af sig selv. Med bevillingerne sikrer vi 27 af de bedste forskere optimale muligheder for at gøre vigtige opdagelser, der udgør grundlaget for løsninger på samfundets udfordringer i fremtiden og for virksomhedernes evne til at skabe nye opfindelser, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over Sapere Aude-programmets stadigt mere markante internationale islæt:

- Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at Sapere Aude-programmet bidrager til at fastholde de bedste af vores egne forskertalenter og samtidig tiltrække skarpe hjerner udefra. En stor del af de støttede projekter har en høj international profil, hvilket vidner om, at danske forskere er dygtige til at opsøge og etablere samarbejde med de bedste udenlandske forskere. Internationalt forskningssamarbejde er helt afgørende for dansk forsknings evne til at levere flotte videnskabelige publikationer og hjemtage internationale forskningsmidler.

De 27 bevillingsmodtagere er mellem 32 og 54 år og repræsenterer alle videnskabelige hovedområder. I alt har Det Frie Forskningsråd modtaget 201 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og 45 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker.

Læs om forskerne og deres projekter:

Se bevillingsoversigter:


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd: Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340 

Styrelsen for Forskning og Innovation: Kontorchef Grete M. Kladakis, Kontoret for Videnskab, tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk

Kommunikationskonsulent Jane Benarroch, Kontoret for Videnskab, tlf. 7231 8209, e-mail: jb@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside