Gå til indhold

Danmark hjemtager EU-projekter for over en milliard kroner

22. april 2015
Danske interessenter har hjemtaget godt 1,1 milliard danske kroner fra EU's Horizon 2020 program. Det kommer Danmark til gavn i form af næsten 300 forsknings- og innovationsprojekter.

Dansk forskning og innovation har det sidste års tid fået en vitaminindsprøjtning, der kan være med til at løse de store samfundsudfordringer og skabe vækst i Danmark og Europa.

I det første år af forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020s levetid har danske virksomheder, forskere og offentlige myndigheder hjemtaget over 1,1 milliard kroner - eller næsten 300 forsknings- og innovationsprojekter. Det svarer til 2,3 procent af det samlede budget.

Regeringen har som målsætning at hjemtage 2,5 procent af midlerne i den samlede programperiode fra 2014-2020. Den har allerede taget initiativ til, at der i 2015 anvendes 30 millioner kroner til at styrke det danske hjemtag, særligt i forhold til de store forsknings-, innovations- og uddannelsespartnerskaber, de såkaldte Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen vil nu arbejde for, at en del af disse midler målrettes netværksaktiviteter til gavn for virksomheder og videninstitutioner.

Stærke netværk er centrale for at få adgang til midlerne i Horizon2020, og flere netværksaktiviteter på udvalgte områder vil derfor skabe et bedre fundament for at søge midler fra Horizon 2020. Derudover vil der også være midler til at udarbejde ansøgninger til og deltage i KICs.

- EU bidrager markant til dansk forskning og innovation. Derfor har regeringen også en ambitiøs hjemtagsmålsætning, og vi skal gøre det endnu bedre for at nå et hjemtag på 2,5 procent. Jeg vil derfor opfordre virksomheder og videninstitutioner til at undersøge mulighederne grundigt, sende flere ansøgninger og gøre ansøgningerne endnu bedre. Som noget nyt afsætter vi i år midler til netværksaktiviteter, som skal give danske ansøgere et bedre fundament for at udvikle et Horizon 2020-projekt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Horizon 2020 har mere fokus på innovation end forgængeren EU’s 7. forskningsrammeprogram. De danske ansøgere skal derfor have skarpt fokus på innovation i deres ansøgninger.

En af de danske ansøgere, der har været succesfuld, er Ærø Kommune, der sammen med en række andre danske partnere har modtaget over 80 millioner kroner til at bygge en ny elfærge til Ærø. Dette projekt har netop fokus på innovation og passer således ind i Horizon 2020’s nye fokus.

- Elfærgen til Ærø Kommune viser på bedste vis, hvad der skal til at få flere midler i Horizon 2020. Der skal mere fokus på innovation, og der skal flere virksomheder og slutbrugere med i projekterne. Jeg er sikker på, at danske interessenter kan hente inspiration i dette projekt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Horizon 2020

• Horizon 2020 er EU´s støtteprogram for forskning og innovation.
• Programmet gælder for årene 2014 - 2020 med et budget på 592 milliarder kroner. Det yder økonomisk støtte til blandt andet forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer og regioner.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Katrine Nissen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.: 7231 8240, e-mail: katn@fi.dk
Presseansvarlig Ingeborg Marie Ellern Nielsen, tlf. 22110200, e-mail: imen@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside