Gå til indhold

Danske forskningsresultater skal skabe vækst

14. december 2015
De offentlige forskningsinstitutioner er blevet bedre til at omsætte deres forskning til konkrete produkter og forretningsgange, men der er stadig plads til forbedring. Det viser den årlige statistik for kommercialisering af forskningsresultater.

Gennem de seneste 15 år er danske uddannelses- og forskningsinstitutioner blevet markant bedre til at omsætte deres forskning til ideer og opfindelser, der kan udnyttes af erhvervslivet. De nye tal fra 2014 viser, at uddannelses- og forskningsinstitutionernes omsætning af forskning ligger på et historisk højt niveau, men der er også en begyndende tendens til stagnering.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen er godt tilfreds med udviklingen, men ser gerne, at forskningsresultaterne bruges og nyttiggøres endnu mere:

- Det er opløftende, at de danske uddannelses- og forskningsinstitutioner er blevet bedre til at omsætte forskning til forretning. Den viden, der produceres på universiteterne, skal ud og gøre gavn, så erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser, siger Esben Lunde Larsen.

Med udspillet 'Vækst og udvikling i hele Danmark' lægger regeringen op til, at forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i deres udviklingskontrakter øger fokus på samspillet med regionale virksomheder:

- Selvom vi allerede får meget ud af vores forskning, så kan vi blive endnu bedre. Derfor lægger regeringen op til, at uddannelsesinstitutionerne deler deres viden med små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Dansk forskning har høj kvalitet, og det skal vi udnytte til at skabe vækst og arbejdspladser, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Hovedresultater fra kommercialiseringsstatistikken

I kommercialiseringsstatistikkens 15-årige opgørelsesperiode er 2014 det år, hvor der er det næsthøjeste antal indberettede opfindelser (469) og patentansøgninger (185) samt det tredjehøjeste antal udstedte patenter (41).

Hvad angår antallet af licens-, salgs- og optionsaftaler var 2014-resultaterne det højeste nogensinde (123).

Hvis der ses på udviklingen siden 2013, er der imidlertid en tendens til opbremsning i udviklingen. Sammenlignes 2014-tallene med 2013, er der således mindre fald. Blandt andet er der blevet indberettet lidt færre opfindelser, ansøgt om lidt færre patenter, og der blev også udstedt lidt færre patenter i 2014 i forhold til 2013.

I 2014 blev der endvidere skabt 18 spinout virksomheder, hvilket er på niveau med rekordåret 2012. Samlet er der skabt 50 spinouts de seneste tre år (2012-2014), hvilket skal ses i forhold til, at der er blevet skabt godt 100 spinouts i de tolv år (2000-2011), som der er data fra.

’Kommercialisering af forskningsresultater 2014’ udgives af Styrelsen for Forskning og Innovation. Data til statistikken er indsamlet i samarbejde med Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Andreas Blohm Graversen, tlf.: 72 31 84 02, e-mail: abg@fi.dk
Presseansvarlig Steen Bruun Jensen, tlf.: 72 31 82 16, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside