Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2015 Kommercialisering af forskningsresultater 2014

Kommercialisering af forskningsresultater 2014

Kommercialisering af forskningsresultater 2014
Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel.
Kontakt
Lasse Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 05
Email: lnl@ufm.dk
: 14. december 2015
: 978-87-93151-66-6
: 2015
: 69

Aktivitetsniveauet er i 2014 det næsthøjeste i statistikkens 15-årige opgørelsesperiode målt på antal indberettede opfindelser (469 stk.) og på patentansøgninger (185 stk.) og det tredjehøjeste målt på antal udstedte patenter (41 stk.). Antallet af licens-, salgs- og optionsaftaler var 2014-resultaterne det højeste nogensinde (123 aftaler). Endelig blev der skabt 18 spinout virksomheder, hvilket er på niveau med rekordåret 2012 (ligeledes 18 spinouts).

Statistikkens kapitel tre rummer som en noget nyt en vifte af indikatorer for forskellige former for offentligt-privat samspil. Udover teknologioverførsel omfatter det også forsknings- og innovationssamarbejder samt indikatorer for mobilitet og iværksætteri. De forskellige indikatorer viser, at Danmarks præstationer varierer, men at Danmark har gode placeringer på forskningsnære samspilsaktiviteter. Data viser bl.a. at Danmark har ganske meget offentlig-privat sampublicering, samt at vi har mange privatansatte ph.d.-uddannede. Omvendt ligger Danmark i midterfeltet når det glæder andelen af innovative virksomheder, som angiver at samarbejde med universiteter.

Data fra det supplerende kapitel tre, hvoraf hovedparten er tilgængeligt landeopdelt, er samlet i et selvstændigt regneark. Parallelt med talmaterialet i dette regneark er der udarbejdet et tekstnotat, som kortfattet beskriver de forskelligartede datakilder, statistikker og indikatorer, som optræder i Kommercialiseringsstatistikkens kapitel tre. For hver enkelt indikator rummer notatet et link til den anvendte datakilde. Herudover beskriver notatet kortfattet resultaterne af de enkelte indikatorer samt baggrund og metode. Teksteafsnittene ’baggrund og metode’ er af varierende længde og indhold, hvilket reflekterer at de anvendte datakilder, statistikker og indikatorer ligeledes er noget forskelligartede.   

Om statistikken

Statistikken for kommercialisering af forskningsresultater er baseret på data fra 14 offentlige forskningsinstitutioner, som omfatter otte universiteter, to sektorforskningsinstitutioner og fire sygehusforvaltninger i Danmark.

Senest opdateret 15. august 2019