Gå til indhold

Danske studerende er langt fra fuldtidsstuderende

26. februar 2015
Ny kæmpeundersøgelse viser, at studerende på de danske bacheloruddannelser ikke bruger fuld tid på studierne, og de bruger mindre tid på deres studier end de fleste andre studerende i Europa. Det er ikke godt nok, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Studerende på de videregående uddannelser i Danmark er et godt stykke vej fra at bruge fuldtid på deres studier. Det viser den nye europæiske rapport Eurostudent.

Ifølge rapporten bruger studerende på de danske bacheloruddannelser i gennemsnit 34 timer om ugen på deres studie i løbet af et semester. Det er lavere end 14 andre lande i Europa. Og det er langt fra nok i forhold til, at de studerende på grund af de lange sommerferieperioder typisk skal bruge 43 timer hver uge for at nå op på fuld tid.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen ser det lave tal som et tabt potentiale for danske studerende:

- Det kan ikke være rigtigt, at så mange klarer et fuldtidsstudium på deltid. I modsætning til mange andre får danske studerende gratis uddannelse og SU, så vi bør ligge bedre i internationale sammenligninger. Jeg vil have studietiden op, så danske studerende bliver endnu dygtigere, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun ønsker, at både uddannelsesinstitutioner og studerende hæver niveauet:

- Den gode nyhed er, at der er tid til at gøre vores studerende endnu dygtigere, hvis både uddannelsesinstitutioner og de studerende øger deres indsats. Jeg vil have uddannelser med et højt fagligt niveau, der er tilrettelagt, så de udfordrer de studerende til at bruge fuld tid, fortsætter Sofie Carsten Nielsen.

Danske kandidatstuderendes studietid er lidt højere

På danske kandidatuddannelser bruger de studerende omkring 35 timer om ugen. Det er bedre end de fleste andre europæiske lande, hvor timetallet typisk er lavere end på bachelorniveau, men der er stadig langt til, at de kan kalde sig fuldtidsstuderende.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udarbejdet følgende notater på baggrund af Eurostudent-undersøgelsen: 

Om Eurostudent-undersøgelsen

  • Eurostudent er en international undersøgelse, der sammenligner oplysninger om studerende i Europa.
  • Undersøgelsen sammenligner blandt andet temaer som studerendes tidsforbrug på deres uddannelse, deres sociale baggrund, udgifter, indtægter og vurdering af deres studier.
  • 24 lande deltager i undersøgelsen.
  • Eurostudent er baseret på data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt over 160.000 studerende i de deltagende lande, heraf cirka 6.700 i Danmark. 
  • Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i foråret 2013.
  • I Danmark er undersøgelsen gennemført af Styrelsen for Videregående Uddannelser i samarbejde med Epinion.

Kvalitetsudvalg: Fuld studietid svarer til 43 timer om ugen

De videregående uddannelser i Danmark er typisk normeret til omkring 1650 timer om året, hvilket er omtrent det samme, som det der gælder på det danske arbejdsmarked.

Men da uddannelserne typisk har meget længere ferier, end der generelt er på arbejdsmarkedet, har regeringens Kvalitetsudvalg beregnet, at de studerende bliver nødt til at bruge op mod 43 timer om ugen på undervisning og forberedelse for at nå op på fuld studietid.

Beregningen er lavet uafhængigt af Eurostudent-undersøgelsen og fremgår af Kvalitetsudvalgets faktaark fra november 2014. Som det fremgår af faktaarket bekræfter Eurostudent-undersøgelsen overordnet set resultaterne fra Kvalitetsudvalgets undersøgelse af studietiden fra sidste år:

 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Ken Thomassen, tlf.: 7231 7985, e-mail: keth@uds.dk
Pressemedarbejder Kristina Mie Hansen, tlf.: 7231 8012, e-mail: kmh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside