Gå til indhold

MIT åbner døren for danske forskere

24. september 2015
Styrelsen for Forskning og Innovation har netop indgået en samarbejdsaftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aftalen vil give danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område adgang til et af verdens førende forskningsmiljøer.

Når en række forskere i de kommende år får mulighed for at tage på forskningsophold ved MIT, som følge af en netop indgået samarbejdsaftale mellem det prestigefyldte universitet og Styrelsen for Forskning og Innovation, er det en kraftig vitaminindsprøjtning til dansk forskning inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område. MIT er blandt de absolut højest rangerede universiteter i verden og har fostret intet mindre end 80 nobelprismodtagere siden dets etablering i 1861.

Danske forskere vil på MIT få adgang til den nyeste viden, faciliteter i verdensklasse og et entreprenant miljø, som i årtier har udgjort grundlaget for epokegørende, videnskabelige landvindinger, heriblandt eksempelvis kortlægningen af det menneskelige genom. MIT er også anerkendt som en institution, der i meget høj grad har formået at kombinere grundforskning på allerhøjeste internationale niveau med kommercialisering og entreprenørskab.

- Hvis Danmark skal forsvare sin stærke forskningsmæssige position, er det ualmindelig vigtigt, at unge danske forskere mødes med de dygtigste inden for deres forskningsfelter og udveksler viden til gensidig gavn. Samtidig er det helt centralt, at danske forskningsmiljøer er dygtige til at omsætte og kommercialisere viden i samarbejde med internationale aktører. Samarbejdsaftalen med MIT er et udtryk for det stærke strategiske fokus, vi har på internationalisering af dansk forskning inden for områder, hvor Danmark tilhører verdenseliten, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Aftalen betyder, at årligt op til 10 ph.d.-studerende og postdocs ved danske universiteter kan tilbringe henholdsvis seks og tolv måneder på MIT.

Samtidig med opslaget til forskningsophold på MIT offentliggøres opslagene til forskningsophold på Stanford University, Center for Interface Science and Catalysis (SUNCAT) og på UC Berkeley, UC Santa Cruz, UC Berkeley og UC Davis University, Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS).


For yderligere oplysninger, kontakt:

Forskningsattaché Mikkel Skovborg, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley, tlf. +1 650 575 7516, miksko@um.dk

Kontorchef Gitte Agerhus, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 7231 8250, gha@fi.dk 

Souschef Anders Ødegaard, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 7231 8492, aod@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside