Gå til indhold

Optagelsessamtaler til læreruddannelsen godt modtaget

13. marts 2015
Ansøgere til læreruddannelsen finder de nye, skærpede adgangskrav relevante. Det viser en ny evaluering. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje, hvordan de optager de bedst egnede og mest motiverede studerende.

De nye, skærpede adgangskrav til læreruddannelsen er blevet godt modtaget af ansøgerne.

En ny evaluering ”Evaluering af optagelsessamtaler på læreruddannelsen - Optaget 2014” viser, at selv blandt de ansøgere, der afvises eller ikke møder op til samtalerne, er der bred enighed om, at optagelsessamtalerne er relevante i forhold til uddannelsen.

De ansøgere, der begyndte på uddannelsen i 2013, peger på, at der er en meningsfuld sammenhæng mellem adgangskravene og det indhold og de udfordringer, de har mødt siden studiestart.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at det nye optagelsessystem er med til at understøtte, at de studerende, der bliver optaget på læreruddannelsen, er motiverede, reflekterede og har lyst til at udvikle folkeskolen.

- Optagelsesmetoder som for eksempel samtaler og test udfordrer ansøgerne til at overveje deres studievalg en ekstra gang. At de ikke kun optages på baggrund af deres karaktergennemsnit kan med andre ord være med til at sikre det helt rigtige match. Jeg vil derfor opfordre alle uddannelser til at overveje deres optagelsesformer og lade sig inspirere af gode erfaringer, siger Sofie Carsten Nielsen.

Siden 2013 har professionshøjskolerne inviteret alle ansøgere med karaktergennemsnit under 7,0 fra ungdomsuddannelsen til en optagelsessamtale for at komme i betragtning til læreruddannelsen. Ansøgere med karaktergennemsnit over 7,0 har fået direkte adgang.

Det nye optagelsessystem har på flere områder haft positiv effekt. Blandt andet har de studerende et højere karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen end tidligere årgange.

Karaktergennemsnittet for alle optagne på læreruddannelsen i 2014 var på 6,9. I 2012 og 2013 var karaktergennemsnittet henholdsvis 6,2 og 6,6.

I 2013 blev tre procent af ansøgerne sorteret fra på baggrund af samtalerne, da de ikke scorede nok point. I 2013 blev 12 procent sorteret fra på baggrund af samtalerne.

Den største frasortering sker dog inden samtalerne. I gennemsnit bookede eller mødte 22 procent ikke op til optagelsessamtale i 2014.

Optagelsessamtalerne blev indført med en reform af læreruddannelsen fra 2012, der skal sikre en fagligt stærkere uddannelse, som matcher folkeskolens behov. Ved samtalerne testes blandt andet ansøgernes motivation, faglige forståelse, samarbejdsevner og kommunikationsevner.

Evaluering af optagelsessamtaler på læreruddannelsen - Optaget 2014

  • Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Danske Professionshøjskoler.
  • Evalueringen indeholder blandt andet interview med ansøgere, der har været til samtale, ansøgere, der ikke mødte op til samtale, interviews med studerende, som blev optaget på uddannelsen i 2013 og en spørgeskemaundersøgelse med undervisere og vejledere fra læreruddannelsen, der har foretaget samtalerne.

Optagelse på læreruddannelsen i 2015

  • Ansøgere, der har under 7,0 i karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen, skal søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 2 senest 15. marts. 
  • Det gælder også ansøgere, der afslutter deres adgangsgivende ungdomsuddannelse i 2014 og forventer et gennemsnit omkring eller under 7,0.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf.: 7231 8910 e-mail: lni@uds.dk
Presse- og kommunikationsansvarlig Carina Elkott, tlf.: 50900549, e-mail: care@uds.dk

Handlinger tilknyttet webside