Gå til indhold

Positive takter i unges valg af uddannelse

06. juli 2015
Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.

Den 5. juli havde 92.477 søgt ind på en videregående uddannelse. Med fem procent flere ansøgere end sidste år har erhvervsakademiuddannelserne opnået den største procentvise stigning. Og det uddannelsesområde, som har oplevet den største vækst i ansøgninger, er det tekniske område på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau, hvor stigningen er 11 procent.

Også ingeniøruddannelserne har fået flere ansøgninger end sidste år. Civilingeniøruddannelserne har modtaget tre procent flere ansøgninger, og diplomingeniøruddannelserne har fået 14 procent flere.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen er godt tilfreds med, at flere ansøgere vil ind på uddannelser, der retter sig mod det private arbejdsmarked.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen gerne ser, at flere uddanner sig inden for det tekniske område, for her efterspørger virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, så det er en god udvikling. Og søgningen til erhvervsakademierne er jeg særlig glad for, da det er uddannelser med tæt kontakt til aftagerne og en stærk regional forankring, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren glæder sig også over, at læreruddannelsen, der de seneste par år har haft et fald i ansøgningerne, i år har oplevet en vækst i antallet af førsteprioritetsansøgninger på 9 procent.

- Vi har brug for, at dygtige unge ønsker at være lærere. Derfor er det meget positivt, at der i år er en markant stigning i interessen for at blive lærer, siger Esben Lunde Larsen.

Om årets søgning

  • De videregående uddannelsesinstitutioner har i 2015 modtaget i alt 92.477 førsteprioritetsansøgninger.
  • Erhvervsakademiuddannelserne har modtaget 14.786 førsteprioritetsansøgninger, professionsbacheloruddannelserne 37.126 og de akademiske bacheloruddannelser 40.565.
  • Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 30. juli. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 30. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk
  • I 2014 søgte 91.231 ind på en videregående uddannelse, og i alt begyndte 65.094 nye studerende på en videregående uddannelse.


For yderligere oplysninger, kontakt

Chefkonsulent Karen Lisbeth van Deurs, tlf. 72 31 79 94, e-mail: kvi@uds.dk
Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside