Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Ny kortlægning: Innovationsaktive virksomheder i hele landet

Ny kortlægning: Innovationsaktive virksomheder i hele landet

Over 6.700 virksomheder fordelt over hele landet har haft gavn af det offentlige forsknings- og innovationsfremmesystem. Det viser en ny regional kortlægning af forskning, udvikling og innovation i Danmark.

28. juli 2016

I perioden 2012-2014 har 6.738 danske virksomheder fordelt over hele landet deltaget i det nationale forsknings- og innovationssystem, som fx ErhvervsPhD-ordningen, strategiske forskningsprojekter eller InnoBooster-projekter.

Det viser en ny kortlægning, som Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet. Kortlægningen giver for første gang et detaljeret overblik over, hvor i landet erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation er placeret, og hvordan virksomheders brug af de nationale forsknings- og innovationsvirkemidler fordeler sig i landet.

Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at virksomheder over hele Danmark er innovationsaktive.

- Jeg er meget optaget af, at forsknings- og uddannelsespolitikken bidrager til at skabe et Danmark i bedre balance. Så det er en rigtig god nyhed, at over 6.700 virksomheder fordelt over hele landet har haft gavn af det offentlige forsknings- og innovationsfremmesystem. For når virksomhederne bruger forsknings- og innovationssystemet, kommer den nyeste forskning ud og skaber værdi. Det baner vej for, at nye ideer og opfindelser kan forbedre vores liv og skaber vækst og arbejdspladser i hele landet, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Kortlægningen viser også, at to tredjedele af de private investeringer i forskning i Danmark foretages i og omkring København. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at de danske private og offentlige investeringer i forskning og udvikling udgør 4,8 procent af BNP i Region Hovedstaden i 2014.

Dermed er Region Hovedstaden en af de mest FoU-intensive regioner i verden og placeres i den globale elite på niveau med tyske Baden-Württemberg (4,8 pct.) og amerikanske Californien (4,5 pct.) - opgjort i forhold til de udførende institutioners hovedsæder.

- Region Hovedstaden er en stærk forskningsdynamo, der kan måle sig med de bedste i verden. Det høje investeringsniveau i hovedstadsområdet gør Danmark i stand til at tiltrække de bedste forskere og samarbejde med de bedste institutioner i verden. Det er med til at løfte hele Danmark som vidensamfund, for den forskning, som bliver lavet i hovedstaden, kommer virksomheder i hele landet til gavn, siger Ulla Tørnæs.

Endelig viser kortlægningen, at der er en tendens til, at de private FoU-investeringer i egen forskning er stagnerende og ligger på omkring 1,9 pct. af BNP i perioden fra 2010 til 2013. Og af kortlægningen fremgår det, at denne tendens fortsatte i 2014, hvor de private investeringer foreløbigt er opgjort til at udgøre knap 1,9 procent af BNP. Fra 2010 til 2013 har virksomheders køb af forskning i udlandet været stigende.

- Regeringen har en målsætning om, at samspillet mellem danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder skal være tættere, og at den offentlige forskningsindsats skal understøtte, at det er attraktivt for danske virksomheder både at gennemføre egen forskning og udvikling og at investere i forskning og udvikling. Derfor er regeringen også meget opmærksom på erhvervslivets rammevilkår, siger Ulla Tørnæs.

 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Andreas Blohm Graversen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 72 31 84 02, e-mail:

Pressekonsulent Trine Søndergaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf. 72 31 80 09, e-mail:

Senest opdateret 28. juli 2016