Gå til indhold

Kortlægning af forskning, udvikling og innovation i Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
Ny kortlægning sætter fokus på erhvervslivets forsknings- og innovationsaktiviteter i Danmark. Kortlægningen viser blandt andet, at erhvervslivets FoU-investeringer er koncentreret i og omkring København, mens de offentlige forsknings- og innovationsprogrammer bruges af virksomheder i hele landet.
: 28. juli 2016
: 978-87-93151-89-5
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 60

Om rapporten
Kortlægningen giver det hidtil mest detaljerede overblik over, hvor i landet erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation er placeret, hvordan fordelingen har udviklet sig over tid, og hvordan brugen af de nationale forsknings- og innovationsvirkemidler fordeler sig regionalt.

Tallene viser, at erhvervslivets FoU-investeringer er koncentreret i landsdelene Byen København, Københavns Omegn og Nordsjælland, der tilsammen tegner sig for 66 procent af de samlede investeringer, mens 25 procent af investeringerne foretages i Øst-, Syd- og Vestjylland. Fra 2008 til 2013 steg erhvervslivets samlede investeringer i FoU fra 34,1 mia. kr. til 36,3 mia. kr. Den største stigning skete fra 2008 til 2009, hvor investeringerne steg med godt 2,6 mia. kr. Herefter har investeringerne ligget nogenlunde stabilt omkring 36,3 mia. kr. I Vestjylland og Københavns omegn er erhvervslivets FoU-investeringer steget fra 2008-10 til 2011-13. I de øvrige landsdele har investeringerne holdt et stabilt niveau eller været faldende.

I modsætning til fordelingen af FoU-investeringer er virksomhedernes brug af de offentlige forsknings- og innovationsprogrammer mere jævnt fordelt i hele landet. Forskellene mellem landsdele afspejler i høj grad forskelle i antal FoU-aktive virksomheder. Deltagelse i København og omegn er dog i et vist omfang underrepræsenteret, mens Østjylland er overrepræsenteret. Kortlægningen finder også, at universiteterne, overordnet set, samarbejder med virksomheder i hele landet, men at der er en overrepræsentation af virksomheder, der kommer fra samme landsdel som universitet og fra hovedstadsregionen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019