Gå til indhold

Forslag til et mere robust SU-system

Regeringen* foreslår at justere SU’en, så der frigøres penge til uddannelseskvalitet og jobskabelse, og SU-systemet bliver mere robust.

* Forslaget 'Et mere robust SU-system' blev fremlagt af regeringen Lars Løkke Rasmusen II i august 2016 som led i regeringens Helhedsplan.

Dansk SU er én af verdens højeste. Udgifterne til SU alene på de videregående uddannelser er på 14 mia. kr. Det er lige så mange penge, som vi bruger på selve uddannelserne. Samtidig er Danmark i europæisk sammenhæng et meget attraktivt land at studere i, blandt andet fordi SU’en har et meget højt niveau.

Med regeringens forslag får studerende mulighed for samme levegrundlag som i dag:

Samlet levegrundlag før og efter omlægningen af SU-systemet (udeboende i videregående uddannelser), kr.

Samlet levegrundlag før og efter omlægningen af SU-systemet før skat* (hjemmeboende i ungdomsuddannelser), kr.

Regeringens forslag til et mere robust SU-system

Lige dele stipendium og lån – et SU-system, der tilnærmer sig de øvrige nordiske lande

Regeringen foreslår en SU, der for udeboende studerende består af lige dele stipendium og lån. Det indebærer, at stipendiet reduceres med 20 pct., og lånemulighederne samtidig forbedres. Udeboende studerende får således adgang til at låne 100 kr., hver gang de får 100 kr. i stipendium. Satsen for hjemmeboende studerende reduceres tilsvarende med 20 pct.

Med et SU-system for udeboende studerende, der består af lige dele lån og stipendium, tilnærmer Danmark sig støtteniveauet i de andre nordiske lande. I dag kan det danske SU-stipendium - der er væsentligt højere end i vores nabolande - virke som et trækplaster på udenlandske studerende. Tilpasningen af balancen mellem stipendium og lånemuligheder vil gøre SU-systemet mere robust i en verden med fri bevægelighed.

Rentefrit lån under uddannelsen

Regeringen foreslår, at studielån gøres rentefrit, mens den studerende er under uddannelse. Rentesatsen efter afsluttet uddannelse fastholdes, så den udgør diskontoen plus 1 pct.-point. Forslaget giver favorable lånevilkår for de studerende under studiet og mindsker omkostningerne ved at optage studielån sammenlignet med i dag.

Forhøjet fribeløb

Regeringen foreslår, at fribeløbet forhøjes med 1.000 kr. pr. måned for både studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i de måneder, hvor de modtager SU.

Fribeløbet er det beløb den studerende må tjene hver måned ved siden af studierne, uden at SU’en modregnes.
Med regeringens forslag kan elever på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser hver måned tjene 1.000 kr. mere før skat. Det giver studerende større frihed til at arbejde mere uden at blive modregnet i SU’en. Studerende, der ønsker at opretholde samme levegrundlag som i dag, kan derfor vælge mellem et højere studielån, som er rentefrit under uddannelsen, eller at arbejde mere.

Begrænsning af SU til normeret studietid – ramme på 5 år

Regeringen foreslår, at studerende fremover kan få SU til normeret tid, og at SU-rammen samtidig reduceres til 5 års SU (58 måneder) for studerende på videregående uddannelser. Muligheden for at optage slutlån udvides samtidig, så den samlede ramme på 7 års støtte, inkl. lån, fastholdes.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag i op til 3 år efter afsluttet uddannelse

Regeringen foreslår, at nyuddannede får et særskilt beskæftigelsesfradrag på op til 17.000 kr. de første 3 år efter afsluttet uddannelse i tillæg til det eksisterende beskæftigelsesfradrag. Sammen med regeringens forslag til et nyt målrettet jobfradrag, der gives til alle beskæftigede med en arbejdsindkomst over 150.000 kr., betyder det, at nyuddannede kan få op til 34.000 kr. i ekstra beskæftigelsesfradrag pr. år i 3 år i forhold til i dag.

Regeringen foreslår en ny skatterabat til unge, der kommer i job efter endt uddannelse. Det vil styrke de studerendes fokus på gode beskæftigelses- og lønmuligheder før og under uddannelse. Regeringens to forslag om målrettet jobfradrag til alle beskæftigede og skatterabat til nyuddannede i job i tre år efter afsluttet uddannelse giver tilsammen en årlig gevinst på op til 8.700 kr. efter skat. Sidstnævnte forslag omfatter alle, der har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, og giver dermed alle med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse en skatterabat de første 3 år efter, at de har gennemført deres uddannelse.

Nuværende regulering af SU videreføres

Regeringen foreslår, at reguleringen af SU’en med satsreguleringsprocenten minus den afdæmpede regulering fortsættes efter 2021.

 


Kontakt

Pressetelefon: 7231 8181 (Der kan ikke sendes sms'er til pressetelefonen)

Senest opdateret 30. august 2018