Gå til indhold

Pejlemærker: Ny kurs for de videregående uddannelser

Der har i mange år været fokus på at øge antallet af unge, der tager en uddannelse, og det er lykkes. Regeringen* vil styrke kvaliteten i uddannelserne og i højere grad uddanne til de behov, der er på arbejdsmarkedet.

* Forslaget 'Et mere robust SU-system' blev fremlagt af regeringen Lars Løkke Rasmusen II i august 2016 som led i regeringens Helhedsplan.

Fem nye pejlemærker

 1. Bedre match mellem uddannelse og virksomhedernes efterspørgsel
  Regeringen sigter blandt andet på, at mindst 60 procent.af de beskæftigede nyuddannede ansættes i den private sektor.
 2. En veluddannet arbejdsstyrke med flere år på arbejdsmarkedet
  Regeringen sigter blandt andet efter, at mindst 50 procent af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at mindst 60 procent af de studerende på de videregående uddannelser færdiggør deres uddannelse inden for normeret tid.
 3. Nyuddannede skal hurtigt i job
  Beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning over konjunkturerne.
 4. Højere kvalitet og læringsudbytte på uddannelserne
  Studerende skal studere mindst 37 timer om ugen.
 5. Bedre adgang til gode uddannelser i alle regioner
  Andelen af 30-årige med en videregående uddannelse skal øges i alle landets regioner.

Kompetencepulje

Regeringen foreslår, at der oprettes en kompetencepulje, der de kommende år bygges op, så den er på en milliard kroner i 2019 og derefter. Kompetencepuljen skal blandt andet bruges til at skabe bedre videregående uddannelser og give danskernes kompetencer et løft. Kompetencepuljen finansieres med midler, der frigøres ved at justere SU’en. 

Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Regeringen vil nedsætte et udvalg med inddragelse af bl.a. universiteter, eksterne eksperter og erhvervsliv, som skal belyse fordele og ulemper ved konkrete modeller for tilpasninger af universitetsuddannelserne. Udvalget skal blandt andet komme med forslag til, hvordan flere kan uddannes til efterfølgende beskæftigelse i særligt den private sektor, hvordan flere kan starte deres karriere på arbejdsmarkedet tidligere, og hvordan kvaliteten styrkes, så de studerende yder deres bedste og får et højt læringsudbytte.

I den forbindelse skal udvalget fx belyse muligheden for en erhvervskandidatuddannelse, hvor de unge kan studere på deltid sideløbende med beskæftigelse uden at skulle betale for det. Udvalget skal også belyse potentialet for mere praksisnær undervisning og bedre muligheder for at koble erhvervselementer ind i den enkeltes uddannelsesforløb. Internationale erfaringer inddrages i arbejdet.

Senest opdateret 30. august 2018