Gå til indhold

Danske studerende bruger flere timer på studiet

02. juni 2017
Studerende på videregående uddannelser har flere undervisningstimer end tidligere og bruger mere tid på at forberede sig end for få år siden. Ministeren glæder sig over udviklingen og håber, at de studerende fremover vil lægge endnu flere timer og kræfter i studiet.

37,6 timer om ugen. Så mange timer bruger studerende på landets videregående uddannelser i gennemsnit på deres studie. Det viser nye danske tal fra 2016, som skal indgå i den internationale analyserapport Eurostudent, der sammenligner oplysninger om studerende i Europa.

Antallet af timer er højere end i 2013, hvor studerende på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ifølge eget udsagn brugte 32 timer om ugen på studiet. Udviklingen er overordnet positiv, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

- Det er godt, at studerende bruger flere timer på at være netop studerende. Vi har brug for flittige og dygtige studerende, der kan løfte os godt ind i fremtiden. Vi skal have store forventninger og stille høje krav til danske studerende. Det må gerne være krævende at tage en uddannelse, og derfor glæder udviklingen mig. Når det er sagt, skyldes stigningen først og fremmest flere undervisningstimer og knap så meget de studerendes indsats uden for undervisningslokalerne. Det skulle meget gerne følges bedre ad fremover, siger han.

Ud af den samlede stigning i studietiden på godt fem timer om ugen, er de fire timer gået til mere undervisning, viser tallene. Kun godt én time skyldes, at de studerende bruger mere tid på at forberede sig.

Fuld tid på studiet er ifølge Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående
Uddannelser 43 timer om ugen, fordi studerende typisk har længere ferieperioder, end der findes på arbejdsmarkedet.

Fakta om Eurostudent VI-undersøgelsen

  • Eurostudent er en international analyse- og indikatorundersøgelse, der sammenligner oplysninger om studerende i 28 lande i Europa.
  • Cirka 9000 danske studerende har svaret på spørgeskemaet til Eurostudent VI. Selv om de danske data om tidsforbrug er klar nu, offentliggøres den samlede rapport med de øvrige landes data først næste år.
  • Den danske del af undersøgelsen viser, at de studerendes tidsforbrug på de videregående uddannelser samlet set er gået fra 32,0 timer til 37,6 timer om ugen fra 2013 til 2016. 
  • På erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne er stigningen på henholdsvis 8,5 og 7,1 timer om ugen i forhold til 2013. På universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser er stigningen på henholdsvis 5,4 og 4,2 timer om ugen.
  • Internationale studerende indgår ikke i opgørelsen af tidsforbruget i Eurostudent V, og derfor er de udeladt i afrapporteringen af tidsforbruget i Eurostudent VI. Inkluderes de internationale studerende i opgørelsen, ændres det samlede resultat kun marginalt.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Ken Thomassen, 7231 7985, keth@ufm.dk
Pressesekretær Kristian Hedegaard Jensen, tlf.: 7231 9508, khje@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside