Gå til indhold

Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne

01. juli 2017
Uddannelses- og forskningsministeren vil nu forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser. Fremover skal censorerne indgå mere aktivt i institutionernes arbejde med uddannelsernes kvalitet, og der skal stilles større krav til censorernes faglige kompetencer.

Et godt censorsystem kan blive endnu bedre. Derfor kommer uddannelses- og forskningsministeren nu med en række tiltag til et forbedret censorsystem, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten på de videregående uddannelser.

Et af tiltagene er, at prøve- og eksamensområdet indarbejdes i kriterierne for institutionsakkreditering.

Der skal også være øgede faglige krav til censorernes kompetencer, og censorerne skal løbende klædes godt på til at varetage censoropgaven.

Derudover skal der udvikles en ny model for kvalitetsbedømmelse, som skal understøtte en tværgående faglig vurdering af identiske eller beslægtede uddannelser på tværs af institutionerne.

- Censorerne spiller en vigtig rolle – både for den enkelte studerende og for vores uddannelsessystem. De skal fremover i endnu højere grad bidrage til, at kvaliteten af vores uddannelser er på et højt niveau Samtidig er den eksterne censur vigtig for de studerendes retssikkerhed, så derfor fastholder vi det nuværende krav til omfanget, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Ministerens udmelding kommer, efter at Censorudvalget i januar fremlagde en rapport med forslag til at forbedre censorsystemet. En række af udvalgets anbefalinger indgår i de tiltag, der nu vil blive igangsat.

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Souschef Dina Bloch, tlf.: 7231 8053, email: dibl@ufm.dk
Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside