Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Lovforslag i høring om bedre rammer for ledelse på universiteterne

Lovforslag i høring om bedre rammer for ledelse på universiteterne

Regeringen sender lovforslag om bedre rammer for ledelse i høring. Lovforslaget tydeliggør bestyrelsernes rolle og ansvar, videreudvikler procedurerne for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen og styrker dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren.

24. februar 2017

Universiteterne spiller en afgørende rolle i Danmark. Gode uddannelser og forskning af højeste kvalitet er afgørende betingelser for et samfund med udvikling og vækst. Universiteterne har gennemgået en markant udvikling organisatorisk, størrelsesmæssigt og styringsmæssigt de seneste 10-15 år. De er blandt andet etableret som statsfinansierede selvejende institutioner med bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere. Og de modtager knap 18* milliarder kroner på finansloven og har over 33.000 ansatte.

De overordnede rammer for ledelsen af universiteterne er på mange måder velfungerende. Men der er også et potentiale for forbedringer. Regeringen sender derfor lovforslag om bedre rammer for ledelse i høring. Lovforslaget tydeliggør bestyrelsernes rolle og ansvar, videreudvikler procedurerne for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen og styrker dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. Med forslaget fastholdes de grundlæggende principper om fagligt selvstyre, ubetinget forskningsfrihed og armslængde i forhold til det politiske system.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind udtaler:

- Jeg sender i dag et lovforslag i høring, som giver stærkere bestyrelser og styrker dialogen mellem bestyrelserne og ministeren. Lovforslaget tydeliggør universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar med respekt for universiteternes selvstyre. Lovforslaget giver et godt fundament for at få endnu bedre uddannelser og forskning i fremtiden.  


Yderligere oplysninger, kontakt:

Kommunikationschef Susse Maria Holst: telefon 7231 8112 eller email smh@ufm.dk

 * Rettet fra '17' til '18' / Webredaktionen 15. marts 2017.

Senest opdateret 15. marts 2017