Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Nyt udvalg skal styrke universitetsuddannelserne

Nyt udvalg skal styrke universitetsuddannelserne

Et nyt og bredt sammensat udvalg skal se på, hvordan vores universitetsuddannelser kan gøres endnu bedre. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil have universitetsuddannelser på et højt fagligt niveau og som er relevante for arbejdsmarkedet.

07. april 2017

Universiteterne er blevet en hovedvej for stadig flere unge. Mere end 25 procent af en ungdomsårgang ventes at gennemføre en kandidatuddannelse. Det stiller krav til universiteterne, der skal undervise de studerende på et højt niveau, så de er godt rustet til både livet og arbejdslivet.

Regeringen nedsætter Udvalg om bedre universitetsuddannelser, der skal opstille konkrete modeller for at styrke universitetsuddannelserne. Udvalget skal se på; Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende, fleksible og hurtige veje til et godt job, teknologiske muligheder for at styrke kvalitet og relevans og endelig et relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Uddannelses- og Forskningsministeren mener, at udvalgets arbejde får stor betydning.

- Jeg vil have undervisning i verdensklasse på de danske universiteter, og en bedre kobling mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Er niveauet højt nok, bruger vi de teknologiske muligheder i undervisningen og er der for mange forskellige uddannelsestilbud? Det er nogle af de vigtige emner udvalget skal se på. Vi skal klæde de studerende på til et arbejdsmarked, der forandrer sig hastigt. Universiteterne skal skabe gode vækstbetingelser for de unges klogskab og deres talenter. Det gør Danmark både klogere og rigere og det skal udvalget hjælpe os med, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Helt nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 59 pct. af de kandidatstuderende i Danmark føler sig godt forberedt til mødet med arbejdsmarkedet. Det er lavt i forhold til Norge og Sverige, hvor andelen i den seneste lignende undersøgelse i 2013* var hhv. 81 pct. og 70 pct.

Derfor er det blandt udvalgets vigtige opgaver at se på konkrete modeller, der kan skabe en bedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne og jobmarkedet, herunder den hastige teknologiske udvikling. Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier.

Fakta om Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Formand for udvalget bliver Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Udvalget skal afslutte arbejdet omkring årsskiftet 2017/2018.

Der etableres en følgegruppe til tæt dialog med studerende og øvrige interessenter.


For yderlige oplysninger, kontakt:

Sekretariatsleder Adrian Lema, tlf.: 7231 8226, adl@ufm.dk
Pressesekretær Kristian Hedegaard, tlf.: 7231 9508, khje@ufm.dk.

* Rettelse 10. april 2017: Rettet til: 'seneste lignende undersøgelse i 2013' / Webredaktionen.

Senest opdateret 26. september 2017