Gå til indhold

Politisk aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne

11. april 2017
Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at styrke de ledelsesmæssige rammer for universiteterne. Aftalen giver os stærkere bestyrelser og imødekommer nogle af de bekymringer, der har været i høringsfasen, understreger ministeren.

De danske universiteter spiller en afgørende rolle for Danmarks vækst og udvikling. Universiteternes ledelser skal derfor have gode rammer for at varetage deres vigtige opgave.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgået en aftale om bedre ledelse på universiteterne. Aftalen er indgået på baggrund af det lovforslag, regeringen sendte i høring den 24. februar. Aftalen imødekommer nogle af de høringssvar, regeringen har modtaget, blandt andet at det udpegningsorgan, der udpeger de eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, skal vælge sin egen formand i stedet for, at denne udpeges af ministeren. En anden ændring, hvor partierne har imødekommet høringssvarene, er, at studerende og ansatte får plads i udpegningsorganet.

Det har været vigtigt for uddannelses- og forskningsminister Søren Pind at lytte til nogle af de bekymringer, der har været:

- Vi har landet en god aftale, som giver stærkere bestyrelser på universiteterne. Vi har set grundigt på høringssvarene og har taget de drøftelser, vi har haft med sektoren og med forskellige politiske partier, til os. Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har vi landet en aftale, som understøtter universiteternes autonomi og bekæmper den politiske detailstyring. Med aftalen styrkes min dialog med universiteterne, og det gør os bedre i stand til løbende at løse udfordringer i fællesskab, siger Søren Pind.

Aftalen om bedre rammer for ledelse af universiteterne fastholder de grundlæggende principper om fagligt selvstyre, ubetinget forskningsfrihed og armslængde i forhold til det politiske system. 

Aftalen tydeliggør bestyrelsernes rolle og ansvar, videreudvikler procedurerne for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen og styrker dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. Samtidig erstatter den universiteternes udviklingskontrakter med strategiske rammekontrakter. De nye kontrakter skal indeholde centrale strategiske mål for det enkelte universitets opgaver med afsæt i de udfordringer, universitetet står overfor.

Aftalepartierne udtaler:

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i aftalen har skabt et grundlag for en styrket styring af universiteterne. Især ser jeg frem til udmøntningen af de nye rammekontrakter og den styrkede dialog, som jeg forventer kan fjerne behovet for detailstyring i form af fremdriftsreform og dimensioneringsreform.

Mette Reissmann, Socialdemokratiet:

- Socialdemokratiet støtter gerne, at vi i højere grad tilpasser resultatkontrakterne, som de enkelte universiteter indgår med staten, og at vi styrker dialogen mellem universiteter og stat, så vi samlet set får en stærkere universitetssektor. Ved at støtte det samlede lovforslag har vi medvirket til at skabe en større politisk armslængde og mindre politisk styring, end der oprindeligt var lagt op til fra ministeriets side. Vi har medvirket til at sikre indflydelse for de studerende og de ansatte i udpegningsprocessen af en bestyrelsesformandskandidat. Desuden er der også indsat en bestemmelse om evaluering af rammerne efter 2 år.

Henrik Dahl, Liberal Alliance:

- Det har været vigtigt for mig, at vi nåede frem til en god balance mellem den styring, der kommer fra Slotsholmen, og den ledelse, der er forankret på det enkelte universitet. Selvfølgelig kunne jeg have drømt om en stor og gennemgribende liberalisering af universiteterne, men jeg er også realist. Mange parter skal blive enige og mange interesser bøje sig mod hinanden. Derfor er jeg glad for, at en forholdsvis bred kreds af partier nu tager et skridt i den rigtige retning. Jo mere tillid, parterne opbygger til hinanden i den tid, der kommer, jo mere sandsynligt er det, at vi en dag kan tage et skridt mere. Eller måske ligefrem et par stykker.

Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative:

- Vi er glade for at være med i endnu en god aftale, der rykker vores videregående uddannelser endnu et stykke i den rigtige retning. God ledelse er udgangspunktet for gode resultater i det private såvel som i det offentlige, og når vi nu går ind og styrker universiteternes bestyrelsers roller, får universiteterne også bedre muligheder for selv at tage ansvar for uddannelserne.

Jakob Engel-Schmidt, Venstre:

- Jeg glæder over en bred aftale, der bygger moderne ledelses- og styringsrammer for de danske universiteter og aktivt fremmer dialogen med interessenter såvel som politikere, siger Venstres uddannelsesordfører.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Pressesekretær Kristian Hedegaard Jensen, tlf.: 7231 9508, e-mail khje@ufm.dk
Souschef Dina Bloch, tlf.: 7231 8053, e-mail: dibl@ufm.dk

Aftalepartierne:

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: Tlf.: 3337 5126
Jakob Engel-Schmidt, Venstre: Tlf.: 6162 4014
Henrik Dahl, Liberal Alliance: Tlf.: 3337 4912
Mette Reissmann, Socialdemokratiet: Tlf.: 6162 5185.
Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative: Tlf.: 3337 4210

Handlinger tilknyttet webside