Gå til indhold

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

06. juli 2017
Flere unge har søgt mod uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, for eksempel it-området. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at de unge har lyttet til opfordringen om at tænke på muligheden for job, når studietiden er slut.

Med 39 procent flere ansøgere end sidste år er IT-Universitetet i København årets absolutte højdespringer i antallet af 1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser. Det viser en opgørelse over årets søgning til de videregående uddannelser.

Generelt har unge i højere grad end tidligere søgt ind på uddannelser med gode jobudsigter. På universiteterne har flere søgt mod de sundhedsvidenskabelige-, tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser. Blandt andet har flere søgt ind på medicin og civilingeniøruddannelsen.

Også på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne har flere søgt mod de tekniske uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind roser ansøgerne for at tænke på tiden efter studiet.

- Jeg er glad for udviklingen i år, fordi flere har søgt mod uddannelser, hvor vi kan komme til at mangle arbejdskraft i det kommende år. Ingen uddannelser er finere end andre, men for både samfundet og de unges egen skyld er det en stor gevinst, hvis de kan få job efter studiet. Det har vi kraftigt opfordret ansøgerne til, og det ser ud til, at de unge har lyttet. Danske unge er ganske fornuftige. Det vil jeg gerne kvittere for.

Samlet set har tre procent færre end sidste år sendt en ansøgning til en videregående uddannelse. De hovedområder, der har oplevet det største fald i forhold til sidste år, er de kunstneriske uddannelser (26 procent) og teologi (20 procent).

Om årets søgning

I alt har 91.539 søgt ind på en videregående uddannelse i år. Tallet er en lille smule højere end det, der blev offentliggjort den 5. juli. Dette skyldes, at opgørelsen over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner er opgjort på baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Her medregnes ansøgere, der har annulleret alle deres ansøgninger frem mod 5. juli. Disse var ikke medregnet i ansøgningstallet pr. 5. juli af tekniske årsager.

Studerende, der har søgt ind på en videregående uddannelse, får svar den 28. juli. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 28. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressetelefonen: 7231 8181
Områdeleder Tine Bjerregaard, tlf.: 7231 8885, e-mail: tbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside