Gå til indhold

Evaluering: Dimensionering virker efter hensigten

28. maj 2018
Tilgangen til uddannelser med høj ledighed er faldet, efter dimensioneringsmodellen blev indført, og de unge søger i højere grad mod uddannelser med gode jobmuligheder. Det viser første evaluering af modellen. Ministeren tager nu en dialog med uddannelsesinstitutionerne om behov for justeringer.

Evalueringen af dimensioneringsmodellen har set på, om tilgangen og søgningen til de videregående uddannelser har ændret sig mod uddannelser med lavere dimittendledighed.

Samlet set har der været et fald på 12 procent i tilgangen til dimensionerede uddannelser i perioden 2013-2016.

Evalueringen har også set på, hvilke uddannelser de unge søger, efter dimensioneringsmodellen blev indført.

Eksempelvis har dimensionerede bacheloruddannelser på universiteterne oplevet et fald i 1. prioritetsansøgninger på 14 procent, mens ikke-dimensionerede uddannelser på professionshøjskolerne modsat har oplevet en stigning på 14 procent.

- Det er ærgerligt, når du som studerende ikke kan bruge den uddannelse, du har taget. En videregående uddannelse skal føre til arbejde. Det er godt, at dimensioneringen er med til at forme udbuddet, så det bedre passer til de behov, der er på arbejdsmarkedet. Nu vil jeg tale med uddannelsesstederne og de politiske partier for at høre deres syn på dimensioneringsmodellen, inden jeg lægger mig fast på, om der er noget, der skal justeres, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel blev indført i 2014 for at skabe bedre sammenhæng mellem udbud af og efterspørgsel efter dimittender fra de videregående uddannelser. De første lofter over optaget er endnu ikke fuldt indfaset, og modellens fulde effekt er derfor ikke slået igennem på udviklingen i tilgangen.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside