Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Forligskredsen vil styrke dannelse i læreruddannelsen

Forligskredsen vil styrke dannelse i læreruddannelsen

Regeringen og forligspartierne bag reformen af læreruddannelsen har aftalt, at professionshøjskolerne skal have øget fokus på almen dannelse/KLM.

01. maj 2018

  En delevaluering af læreruddannelsen viste for nyligt, at der er stor variation i det antal obligatoriske ECTS-point, som professionshøjskolerne anvender til almen dannelse/Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). Samlet udgør obligatoriske moduler med KLM fra 10-17 ECTS-point på professionshøjskolerne.

  Forligskredsen ønsker, at de professionshøjskoler, som tilbyder et lavt antal obligatoriske ECTS-point til almen dannelse/KLM, fremover kommer på niveau med de professionshøjskoler, som prioriterer kompetenceområdet højt.

  Dette er aftalt i en tillægsaftale til Aftale om reform af læreruddannelsen af 1. juni 2012.

  - Almen dannelse er en central del af læreruddannelsen. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at der er så stor variation i, hvor meget professionshøjskolerne sætter af til almen dannelse/KLM. Med aftalen sender jeg og forligskredsen et kraftigt signal til professionshøjskolerne om, at det er vores forventning, at de alle fremadrettet prioriterer området højt, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

  Fakta om evalueringen af læreruddannelsen

  Evalueringens dataindsamling er tilrettelagt i tre dele, som afrapporteres løbende. Del 1 handler om indhold og faglige krav i udvalgte fag, herunder Almen dannelse/KLM og blev offentliggjort den 20. marts 2018.

  Del 2 handler om kvalitet af undervisningen, og del 3 vil handle om læreruddannelsens relevans og evne til at klæde de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.

  Konkret er der nedsat en ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som har ansvaret for evalueringens samlede vurderinger. Ekspertgruppen ventes at aflevere en endelig evalueringsrapport om læreruddannelsens stærke og svage sider inden udgangen af 2018.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden nedsat en dialoggruppe, som skal følge arbejdet. Dialoggruppen består af repræsentanter fra en række organisationer og institutioner på uddannelses- og undervisningsområdet.


  For yderligere oplysninger, kontakt: 

  Pressekonsulent Trine Søndergaard, tri@ufm.dk, tlf. 72 31 80 09.

  Senest opdateret 01. maj 2018