Gå til indhold

Minister efterlyser flere startups fra universiteterne

23. april 2019
For iværksættere og virksomheder er det ikke altid nemt at få adgang til nye opfindelser fra universiteterne. En ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver nu en række bud på, hvordan det kan gøres lettere. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger Tommy Ahlers.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne har gennemført et eftersyn af universiteternes teknologioverførsel, så små og mellemstore virksomheder og iværksættere kan få lettere adgang til at bruge ny viden og teknologi fra universiteterne.

- Flere af universiteternes opfindelser skal blive til nye iværksættervirksomheder. Og vi skal gøre det nemmere for iværksætterne og virksomhederne at bruge universiteternes viden. For at det kan realiseres, skal det være lettere og mere smidigt at indgå aftaler med universiteterne om samarbejde og forskerpatenter. Den nye rapport giver en række bud på, hvordan det kan ske, og er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Eftersynet har set på lovgivningen og universiteternes praksis for at afklare, hvor der er barrierer for virksomhederne. Det har ført til et idékatalog med forskellige forslag til at styrke universiteternes teknologioverførsel. Blandt de centrale forslag er:

  • At flere universiteter tilbyder fast-track forløb, hvor virksomheder hurtigt kan indgå aftaler om samarbejde og patentrettigheder
  • At universiteterne i højere grad inddrager erfarne iværksættere og investorer som mentorer og rådgivere ved kommercialisering af opfindelser
  • At universiteterne får mulighed for at hjælpe egne iværksættere længere frem mod virksomhedsetablering - for eksempel gennem opstartspakker, hvor man trækker på private rådgivere og tilbyder særlige accelerationsforløb
  • At der etableres én fælles IT-portal, hvor virksomheder og iværksættere kan finde vej til eksperter, udstyr og patentrettigheder på universiteterne.

Tommy Ahlers ser også gerne, at vi i højere grad henter inspiration fra udlandet:

- Andre steder har arbejdet med teknologioverførsel mere fokus på at skabe nye startups end på at tage patenter. Det kan vi tage ved lære af. Derfor ser jeg også frem til, at vi senere på året får anbefalingerne fra det internationale panel, som vi har bedt om at gennemgå det samlede innovationssystem, siger Tommy Ahlers.

Eftersynet af teknologioverførslen indgår som et af flere initiativer, der skal bidrage til at rådgive politikere, myndigheder og universitetsledelser. Samtidig er der gennemført en international evaluering af Danmarks Innovationsfond, og et internationalt ekspertpanel er i gang med gennemlyse det danske innovationssystem.


For yderligere oplysninger, kontakt:

For uddannelses- og forskningsministeren: Souschef Trine Søndergaard, tri@ufm.dk, tlf. 7231 8009
For rapporten: Vicedirektør Niels C. Beier, tlf. 7231 8215, nicb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside