Gå til indhold

350 millioner kroner til innovationsprojekter

18. april 2020
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning. Der bliver nu afsat 350 millioner kroner, for at sikre at de gode ideer ikke går tabt blandt landets små og mellemstore virksomheder og iværksættere.

Det markante løft til Innovationsfondens Innobooster-ordning er en del af den aftale, som regeringen og samtlige partier i Folketinget netop har indgået, hvor man justerer og udvider de omfattende hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder på grund af situationen med coronavirus. Det betyder blandt andet, at Innobooster-ordningen får mere end fordoblet sit budget.

- Der er en kæmpe iderigdom i danske små og mellemstore virksomheder. Det må for alt i verden ikke gå tabt som følge af corona-krisen. Vi har brug for innovation blandt andet til vores grønne omstilling. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Innobooster-ordningen får et helt ekstraordinært og markant løft. Det er afgørende, at vi støtter udviklingen af nye produkter og services gennem forskellige innovationsprojekter, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Med aftalen betyder det, at endnu flere virksomheder kan få glæde af Innovationsfondens Innobooster-ordning, hvor de kan søge tilskud til at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Regeringen og alle Folketingets partier indgik allerede den 19. marts en aftale om omfattende hjælpepakker til danske lønmodtagere og virksomheder. Nu er aftaleparterne enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.

Om Innobooster
Innobooster-ordningen er et program under Innovationsfonden, som yder tilskud til videnbaserede innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt nye iværksættervirksomheder og start-ups. Midlerne til ordningen finansieres via bevillinger til Innovationsfonden på de årlige finanslove.

I 2019 ydede Innobooster tilskud til 491 projekter ud af i alt 2.189 ansøgninger. Det samlede investerede beløb gennem Innobooster udgjorde 262,5 millioner kroner i 2019.

Innovationsfonden har i 2020 afsat 50 millioner kroner yderligere til Innobooster end i 2020, således at Innobooster-ordningens budget udgør omkring 300 millioner. kroner i 2020 - inden det ekstraordinære løft på 350 millioner kroner.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Handlinger tilknyttet webside