Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 De videregående uddannelser fortsat fysisk lukkede frem til 10. maj

De videregående uddannelser fortsat fysisk lukkede frem til 10. maj

De videregående uddannelser vil fortsat være fysisk lukkede grundet smitteudviklingen af COVID-19. Regeringen har dog besluttet en genåbning for studerende på visse sundhedsfaglige uddannelser med samfundskritiske funktioner, der står over for at færdiggøre deres uddannelse til sommer.

06. april 2020

Elever og studerende på de videregående uddannelser blev fredag den 13. marts 2020 sendt hjem. Regeringen har grundet smitteudviklingen af COVID-19 besluttet, at hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. De videregående uddannelser vil fortsat være fysisk lukkede i denne periode.

- Vi står i en ekstraordinær situation, som har betydning for over 250.000 studerende i Danmark. Den gradvise åbning af samfundet, vi nu tager hul på, er første skridt. For de videregående uddannelser vil der dog fortsat være tale om fysisk nedlukning et stykke tid endnu. Det kommer til at kræve meget af de studerende og meget af sektoren, men det er det rigtige at gøre i den nuværende situation. Selvom det er svære vilkår, er jeg dybt imponeret over, hvor godt både studerende og undervisere klarer det, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De videregående uddannelsesinstitutioner er i høj grad lykkedes med at omlægge undervisning og eksaminer til digitale løsninger, så de studerende fortsat kan være studieaktive og gennemføre deres uddannelser uden at blive forsinket. Der er dog fortsat mange udfordringer, som Uddannelses- og Forskningsministeriet er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om.

- Alle arbejder på højtryk for at finde løsninger i den nye situation. Mange er nået langt med digitale og kreative løsninger, men der er også ting, der ikke kan løses digitalt. Det handler fx om de studerende, der skal i praktik på velfærdsuddannelserne – fx pædagog- og læreruddannelserne. Her vil den gradvise genåbning af daginstitutioner og folkeskoler bidrage til at gøre det lettere at gennemføre praktikken, ligesom vi sammen med uddannelsessektoren arbejder på at finde konkrete løsninger på øvrige praktikudfordringer, siger uddannelses- og forskningsministeren, der har nedsat en særlig ’praktik task-force’ til formålet.

Som en undtagelse får sidste-semesters studerende på udvalgte samfundskritiske sundhedsfaglige uddannelser mulighed for at gennemføre undervisning og eksaminer fysisk på institutionerne, hvis det er afgørende for afslutningen af uddannelsen. Dermed kan der fortsat leveres sundhedsfaglige dimittender. 

- Sundhedssektoren vil være presset i en rum tid fremover. Derfor er det afgørende, at vi kan levere sundhedsfaglige dimittender som læger og sygeplejersker, der har de kompetencer, der er nødvendige i forhold til de sundhedsmæssige udfordringer, vi står i. Derfor tager vi nu et særligt hensyn til, at studerende på visse af de sundhedsfaglige uddannelser kan afslutte deres uddannelse her til sommer, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med uddannelsesinstitutionerne og sundhedsvæsenet om, hvilke sundhedsfaglige uddannelser og uddannelsesaktiviteter der kan åbnes for. Der vil blive set på, om de kompetencer, som de studerende opnår, er kritiske på det sundhedsfaglige område, og om det er afgørende for afslutningen af uddannelsen, at de studerende er fysisk tilstede. Endeligt vil der blive taget hensyn til, at det kan håndteres forsvarligt i forhold til de gældende anbefalinger fra myndighederne.

Generelt forlænges de initiativer på de videregående uddannelser, der er sat i værk som led i indsatsen mod spredning af COVID-19. Initiativerne forlænges indtil videre til og med 10. maj 2020.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har nedsat en hurtigt arbejdende task-force, der skal bidrage til at finde konkrete løsninger på udfordringerne i forhold til praktiksituationen:

Der er ligeledes nedsat en task-force, der ser på udfordringer i forhold til afvikling af eksaminer på de videregående uddannelser.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon 7231 8181.

Senest opdateret 14. april 2020