Gå til indhold

Flere har søgt ind på en videregående uddannelse

05. juli 2020
94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

I dag klokken 12 var der frist for at søge ind på de videregående uddannelser via kvote 1. I alt har 94.604 søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år og er på niveau med rekordåret 2016, hvor ansøgertallet var 94.744.

Det var forventet, at flere ville søge ind på en videregående uddannelse på grund af situationen med COVID-19. Derfor har regeringen og alle Folketingets partier for få uger siden besluttet at afsætte penge til at oprette 5.000 ekstra studiepladser.

- Det er godt, at så mange har lyst til at tage en uddannelse. Det er rigtig godt for den enkelte og giver flere muligheder i livet - men det er også godt for vores samfund. Jeg håber, at så mange som muligt får deres ønske opfyldt. Det er på mange måder ekstraordinære tider, vi befinder os i med coronavirus. Nu hvor endnu flere end tidligere har søgt ind på en uddannelse, glæder det mig ekstra meget, at vi sammen med Folketingets partier, har oprettet 5.000 ekstra pladser. Det gør at flere får mulighed for at komme ind, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Den mest populære uddannelse er pædagoguddannelsen, hvor 5.910 har søgt ind på uddannelsen i en af de 23 byer i landet, hvor man kan uddanne sig til pædagog. Sygeplejerskeuddannelsen er den næstmest søgte uddannelse med 5.112 ansøgere.

Helt overordnet er velfærdsuddannelserne fortsat et populært valg. 19 procent af alle ansøgere har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser; pædagog, sygeplejerske, lærer, jordemoder og socialrådgiver.

- Regeringens projekt er at styrke velfærden i Danmark, og til det har vi brug for endnu flere, der tager en velfærdsuddannelse. Derfor er det rigtig godt, at så mange gerne vil gå den vej. Dygtige lærere og pædagoger har stor betydning for vores børns fremtid. Og sygeplejersker, jordemødre og socialrådgivere spiller en helt central rolle i vores velfærdssamfund, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Erhvervsakademiuddannelserne har modtaget 10 procent flere 1. prioritetsansøgninger i forhold til sidste år. Professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne har også oplevet en stigning i forhold til 2019 på henholdsvis 2 procent og 9 procent.

Der er også flere ansøgere på STEM-uddannelserne. I alt har 19.870 søgt ind på en STEM-uddannelse, det er en stigning på 8 procent i forhold til sidste år.

Flere unge end tidligere har i år eksempelvis søgt ind på maskinmester (+13 procent), diplomingeniør (2 procent) og civilingeniør (+12 procent).

Fakta om årets søgning

I alt har 94.604 søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det er på niveau med 2016, hvor ansøgertallet var 94.744.

Ansøgerne får svar den 28. juli 2020. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 28. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk

I 2019 søgte 88.754 ind på en videregående uddannelse, inden fristens udløb den 5. juli kl. 12. Heraf blev 65.714 tilbudt optag på en uddannelse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Henvendelser til uddannelses- og forskningsministeren: Ministeriets pressetelefon 7231 8181
Henvendelser vedrørende søgetal: Områdeleder Tine Bjerregaard, tlf.: 7231 8885, e-mail: tbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside