Gå til indhold

Over 56.000 har søgt ind via kvote 2

22. marts 2020
56.688 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag. Nedlukningen som følge af COVID-19 risikerer at skabe udfordringer i forhold til optagelsesprøver og samtaler, men der arbejdes hårdt for at finde holdbare løsninger.

56.688 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag kl. 12. Det er 5.066 flere end sidste år, svarende til en stigning på 10 procent.

- Jeg glæder mig over, at flere end 56.000 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Det er dejligt, at vi har så mange mennesker, som har lyst til at uddanne sig og bruge de muligheder, vi har i Danmark, som er ret unik – at man gratis kan uddanne sig, og at der er lige adgang, uanset hvilket hjem man kommer fra. Jeg håber for de mange ansøgere, at de får deres ønsker opfyldt og får skabt sig et godt fundament for at komme videre, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 blev udskudt en uge på grund af den helt særlige situation, Danmark står i med smitteudviklingen af COVID-19.

COVID-19-situationen betyder også, at flere af de uddannelsesinstitutioner, der normalt har krav om, at ansøgerne skal møde frem som et led i vurderingen i kvote 2, nu gør klar til at vurderingen af kvote 2-ansøgerne kan blive gennemført uden fremmøde eller ved, at de planlagte fremmødedatoer bliver rykket.

- Der bliver arbejdet hårdt på at få løst de udfordringer, der er. Jeg er i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan de kan håndtere det på den bedst mulige måde. Alle arbejder på at være så fleksible som muligt, men der er også brug for, at alle viser forståelse for situationen og har tålmodighed i forhold til, at vi ikke kan finde svar på alle spørgsmål nu, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De enkelte uddannelsesinstitutioner vil løbende informere om eventuelle ændringer både direkte til ansøgerne og via deres hjemmesider.

Som udgangspunkt bliver der holdt fast i de øvrige frister i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse. Det betyder, at fristen for at søge om optagelse via kvote 1 fortsat er den 5. juli 2020 kl. 12, og alle ansøgere for både kvote 1 og kvote 2 vil få svar på deres ansøgning den 28. juli 2020.

Fakta

Kvote 2 er for ansøgere, der vurderes på et andet grundlag end alene karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse, når de gerne vil ind på en videregående uddannelse. Derudover skal ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende, også søge om optagelse inden fristen 22. marts.

Om søgning og optagelse i 2020

22. marts 2020: Frist for ansøgning i kvote 2 samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale. 5. juli 2020: Frist for ansøgning via kvote 1. Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser kan herefter opgøres. 28. juli 2020: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Om søgning og optagelse i 2019

Ved ansøgningsfristens udløb 15. marts 2019 havde 51.622 søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Efter den endelige opgørelse af kvote 2-søgningen var tallet 53.403. Det samlede ansøgningstal for både kvote 1 og 2 var sidste år 88.754. I alt blev 65.714 personer optaget på en videregående uddannelse.

Endelige søgning til de videregående uddannelser i kvote 2 i perioden 2009-2020

2009: 24.622
2010: 32.831
2011: 37.796
2012: 38.683
2013: 50.084
2014: 52.396
2015: 55.415
2016: 56.794
2017: 56.042
2018: 54.451
2019: 53.403
2020: 56.688 (foreløbigt)


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Rasmus Baad, rasb@ufm.dk, tlf. 7231 8073
Områdeleder for Den Koordinerede Tilmelding Tine Bjerregaard, tbj@ufm.dk, tlf. 7231 8885 

Handlinger tilknyttet webside