Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Nationalt partnerskab skal styrke pædagogikken for de mindste

Nationalt partnerskab skal styrke pædagogikken for de mindste

Uddannelsesminister Jesper Petersen har netop udpeget Agi Csonka som formand for bestyrelsen for partnerskabet, der med 200 mio. kroner de næste fire år skal styrke den pædagogiske forskning. Initiativet ligger i forlængelse af regeringens prioritering om at styrke kvaliteten i dagtilbud.

24. august 2022

Et nyt partnerskab skal samle og koordinere den pædagogiske forskning, så den tager udgangspunkt i og bliver til bedre gavn for landets dagtilbud. Og dermed for medarbejderne og kvaliteten for børnene i hverdagen.

Med 200 mio. kroner over de næste fire år vil partnerskabet bl.a. sikre en bedre kobling mellem teori og praksis ved at inddrage pædagogisk personale og ledere i dagtilbud i forskningen. Målet er at styrke grundfagligheden i pædagoguddannelsen og give ny viden til dagtilbuddene.

Initiativet er en del af regeringens fokus på at styrke landets dagtilbud. Regeringen har bl.a. tilført 170 mio. kroner til et løft af pædagoguddannelsen og afsat cirka 1,8 milliarder til dagtilbudsområdet, herunder minimumsnormeringer

Partnerskabets bestyrelse sammensættes af følgende:

 • Agi Csonka, programdirektør i Villum Fonden (formand).
 • Torben Tranæs, forskningsdirektør hos VIVE.
 • Stine Kart Skytte, områdeleder for dagtilbud i Roskilde Kommune.
 • Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College.
 • Line Togsverd, docent på UC SYD.
 • Christian Christrup Kjeldsen, viceinstitutleder for forskning på Aarhus Universitet.
 • Charlotte Højholt, professor på Roskilde Universitet.
 • Lisbeth Due Pedersen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.
 • Rikke Eggert Lauth, professionschef i BUPL.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- Med det nye nationale partnerskab samler vi kapaciteter og interessenter på området og kobler forskningen til den pædagogiske hverdag. Til gavn for vores mindste børn og for uddannelsen af pædagoger. Initiativet lægger sig til regeringens prioritering af bedre normeringer og øgede midler til pædagoguddannelsen i bestræbelserne på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene og gavne børns trivsel og udvikling. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og over, at den pædagogiske forskning i Danmark løftes over de kommende år.

Formand for bestyrelsen for det nationale partnerskab Agi Csonka siger:

- I partnerskabet skal vi styrke relevant børneforskning af høj kvalitet, og vi skal understøtte, at forskningen bliver omsat til praksis. Især det sidste er lettere sagt end gjort, og derfor er det rigtig godt, at de, der kan få dét til at ske, sidder med ved bordet. Det er et spændende partnerskab med en virkelig vigtig opgave, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for arbejdet.

Fakta:

 • Regeringen afsatte sammen med et bredt flertal i Folketinget 200 mio. kr. til at styrke den pædagogiske forskning i relation til de mindste børn i forbindelse med forskningsreserven for 2021.
 • Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har udpeget bestyrelsen for partnerskabet. Agi Csonka (formand), Torben Tranæs og Stine Kart Skytte er udpeget af ministeren direkte.
 • De øvrige medlemmer er udpeget af ministeren efter indstilling fra Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter, BUPL og KL.
 • Ud over bestyrelsen vil Partnerskab for børneforskning også bestå af et repræsentantskab med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner og interessenter, der skal rådgive og understøtte bestyrelsen, samt to vurderingspaneler – et praksispanel og et videnskabeligt panel – der skal forestå vurderingen af indkomne ansøgninger.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail presse@ufm.dk

Senest opdateret 24. august 2022