Gå til indhold

Partnerskab for børneforskning

Partnerskab for børneforskning skal forestå en langsigtet, strukturel styrkelse af den pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn (0-6 år).

Partnerskabet skal understøtte praksisrettet forskning, som bl.a. skal bidrage til en styrket faglighed i pædagoguddannelsen samt styrket viden om kvalitet i dagtilbud og betydningsfulde faktorer for børns udvikling, som kan understøtte den løbende kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet.

Partnerskabet er etableret på baggrund af en bevilling på i alt 200 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med fordelingen af forskningsreserven for 2021.

Partnerskabet består af hhv. en bestyrelse, et repræsentantskab samt to vurderingspaneler – et praksispanel og et videnskabeligt panel.

Bestyrelsen består af:

 • Agi Csonka, programdirektør i Villum Fonden (formand).
 • Torben Tranæs, forskningsdirektør hos VIVE.
 • Stine Kart Skytte, områdeleder for dagtilbud i Roskilde Kommune.
 • Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College.
 • Line Togsverd, docent på UC SYD.
 • Christian Christrup Kjeldsen, viceinstitutleder for forskning på Aarhus Universitet.
 • Charlotte Højholt, professor på Roskilde Universitet.
 • Lisbeth Due Pedersen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.
 • Rikke Eggert Lauth, professionschef i BUPL.

Bestyrelsen er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren. Agi Csonka (formand), Torben Tranæs og Stine Kart Skytte er udpeget af ministeren direkte, mens de øvrige medlemmer er udpeget af ministeren efter indstilling fra Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter, BUPL og KL.

Partnerskabets repræsentantskab består af medlemmer fra følgende organisationer og institutioner:

 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • BUPL Lederforeningen
 • FOA - Fag og Arbejde
 • Dansk Magisterforening (DM)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
 • Forældrenes Landsorganisation (FOLA)
 • Dagsinstitutionernes Lands-Organisation (DLO)
 • Rådet for Børns Læring
 • Børns Vilkår
 • Pædagogernes Landssammenslutning (PLS)
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Københavns Professionshøjskole
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Professionshøjskolen UCN
 • Syddansk Universitet
 • Aalborg Universitet
 • LEGO Fonden
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vurderingspanelerne nedsættes af bestyrelsen.

Læs mere:

Kontakt

Morten Velsing Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 49
Email: mvn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. november 2023