Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Trods stram finanslov: Investeringer i forskning og uddannelse fortsætter

Trods stram finanslov: Investeringer i forskning og uddannelse fortsætter

Med 27 milliarder kroner lægger regeringen med sit forslag til finanslov 2023 op til at anvende et historisk højt beløb til forskning. Regeringen holder fast i sit fokus på grøn forskning samt et reformspor med uddannelsesinvesteringer.

31. august 2022

Det offentlige forskningsbudget vil næste år være større end nogensinde før.

Ved at fastholde den ambitiøse målsætning om, at de offentlige investeringer i forskning skal svare til én procent af Danmarks BNP, afsætter regeringen i sit finanslovsforslag for 2023 historisk høje 27 milliarder kroner.

2,4 milliarder kroner øremærkes grøn forskning og følger dermed op på de markante forøgelser af den grønne forskning, der er sket i denne valgperiode.

Forskningsreserven på 2,6 milliarder kroner er mere end en halv milliard større end i 2022. Regeringen fremlægger senere sit konkrete oplæg til udmøntning af midlerne.

Bygger videre på økonomisk løft til flere uddannelser

Regeringen har siden den tiltrådte løbende investeret i uddannelse.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betød årlige besparelser i uddannelsessektoren på to procent, blev annulleret som noget af det første.

Ud over det, der indgår i finanslovforslaget, har regeringen sammen med en række af Folketingets partier prioriteret et markant løft af uddannelser til nøglefag i velfærdssektoren i aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi. I aftalen har regeringen og partierne også prioriteret at videreføre en forhøjelse af tilskuddet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. 

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- Regeringen har fremlagt et ansvarligt finanslovsforslag samtidig med, at vi fortsat prioriterer at investere i dansk forskning og uddannelse. Forskningen bidrager bl.a. til vigtige fremskridt inden for grøn omstilling, sundhed, sikkerhed og er til gavn for dansk erhvervsliv. Danmark står trods vores størrelse stærkt inden for forskning, og regeringen vil bygge videre på den position.

- Under den tidligere regering måtte de studerende se deres uddannelse blive beskåret med to procent om året. Regeringen har i stedet investereret i uddannelse. Lige nu er vi i gang med at forhandle udmøntningen af de ekstra 125 millioner kroner om året, som blev prioriteret til en bedre læreruddannelse sidste år.

Fakta

  • Det offentlige forskningsbudget stiger til med 0,9 milliarder kroner til 27,1 milliarder kroner i 2023.
  • Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandling om fordeling af forskningsreserven, som udgør 2,6 mia. kr. i 2023 i forhold til 2,0 mia. kr. i 2022. Reserven er en del af det offentlige forskningsbudget på 27,1 milliarder kroner.
  • Reformaftalen betyder blandt andet, at der sikres 300 mio. kr. årligt til at fastholde takstløftet til humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile og teologiske uddannelser samt 200 mio. kr. årligt til at finansiere et løft af uddannelser på velfærdsområdet til f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske og lærer.
    Pressemeddelelse: Politisk aftale med markante investeringer i uddannelse


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Senest opdateret 31. august 2022