Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet åbner pulje til udvikling af life science-uddannelser

26. september 2023
Nu bliver det muligt for uddannelsesinstitutionerne at søge penge til at udvikle aktiviteter på uddannelsesområdet. Initiativet skal imødekomme et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i life science-sektoren.

Den danske life science-sektor har de senere år været i kraftig vækst, og industrien står over for en hastig udvikling inden for ny teknologi, grøn omstilling, kunstig intelligens og digitalisering. Det stiller nye krav til, hvad de ansatte i industrien skal kunne.

Nu er en arbejdsgruppe klar med anbefalinger til, hvor der kan sættes ind på efter- og videreuddannelsesområdet for at imødekomme udviklingen. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne godt kan begynde at spidse ansøgningspennen. Det bliver nemlig muligt at søge om forsøgs- og udviklingsmidler til understøttelse af styrket kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse inden for life science.

Det kan for eksempel være midler til at udvikle nye uddannelser målrettet life science, men det kan også være partnerskaber, konferencer, seminarer, debatarrangementer eller opsøgende informationsindsatser, som på anden vis styrker kompetenceniveauet blandt medarbejdere inden for life science.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Life science spiller en stor og afgørende rolle for Danmark. Et af de vigtigste brændstoffer for industrien er viden og uddannelse. Derfor håber jeg, at de penge vi afsætter, både kan vække uddannelsesinstitutionerne og sektorens interesse for at gå sammen og se på, hvordan de selv kan være med til at løse det stigende behov for stærke kompetencer på alle nødvendige uddannelsesniveauer. Jeg ser frem til at se, hvordan uddannelse og kompetenceudvikling kan inddrages i arbejdet med den nye strategi for life science.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

- Der er stor mangel på arbejdskraft i erhvervslivet, herunder særligt inden for life science. Arbejdskraft og de rette kompetencer er helt afgørende for life science-industrien på den korte bane, men også på længere sigt, hvis vi skal indfri det store vækstpotentiale. Derfor er det positivt, at der nu afsættes midler til tiltag, der kan højne kompetenceniveauet og sikre, at vi er helt fremme, når det f.eks. gælder nye tendenser og udvikling inden for life science såsom nye avancerede behandlingsformer, kunstig intelligens, den grønne omstilling og digitalisering. Dette er blot ét skridt blandt mange, og det vil også være et fokusområde i den nye strategi for life science.

Fakta

  • Der udmøntes op til 4 mio. kr. i 2023 til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) på de videregående uddannelsesinstitutioner. Pengene er afsat i Strategi for life science (2021).
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forventer at give tilsagn om bevillinger med udgangen af november 2023.
  • Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
  • Arbejdsgruppen blev nedsat som en del af Strategi for life science (2021). Strategien udløber i 2023, og regeringen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi, som lanceres i foråret 2024.
  • Arbejdsgruppen har desuden på eget initiativ udarbejdet anbefalinger til Life Science Rådet til arbejdet med en ny life science-strategi.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside