Gå til indhold

Kinesiske elite-kandidater tilbydes ErhvervsPhD i Danmark

21. oktober 2009
Tretten kinesiske elite-kandidater tilbydes forskeruddannelse som ErhvervsPhD i danske virksomheder. Initiativet skal styrke forsknings- og innovationssamarbejdet mellem Danmark og Kina.
– Kina er en central aktør på verdenskortet for viden og innovation, derfor skal vi styrke vores viden-netværk og øge rekrutteringen fra Kina. Øremærkede ErhvervsPhD-stipendier til top-kandidater med en kinesisk uddannelsesbaggrund er et væsentligt initiativ for at nå det mål, siger videnskabsminister Helge Sander.

Som del af Videnskabsministeriets strategi for vidensamarbejde med Kina er der afsat tretten mio. kr. til tretten ErhvervsPhD'ere fra Kina. Udover at rekruttere højt kvalificerede kinesiske forskere til Danmark vil indsatsen øge danske virksomheders adgang til viden- og innovationsmiljøer i Kina.

De kandidater, der kan komme i betragtning til de øremærkede stipendier, skal have en kandidatgrad med topkarakterer fra et kinesisk universitet.

ErhvervsPhD'erne vil blive ansat i en virksomhed, der har afdelinger både i Danmark og Kina, og de vil tilbringe mindst halvdelen af arbejdstiden i virksomheden i den danske afdeling. Derudover indskrives ErhvervsPhD'erne på et universitet, hvorfra de opnår en ph.d.-grad. ErhvervsPhD-projekterne er på den måde med til at etablere og styrke viden-netværk mellem forskningsinstitutioner og virksomheder i Danmark og Kina.

Det danske innovationscenter i Shanghai hjælper med at markedsføre muligheden i Kina. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2010.


Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved kontakt til Videnskabsministeriets informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, abo@vtu.dk.

For mere information om ErhvervsPhD-ordningen, se www.erhvervsphd.dk, eller kontakt Forsknings- og Innovationsstyrelsen, fuldmægtig Ditte Mesick.

Handlinger tilknyttet webside