Gå til indhold

Kvart mia. kr. til it og tele over de næste tre år

05. november 2009
Morgendagens vækstvirksomheder tilgodeses også med godt 200 mio. kr. til innovationsmiljøerne.
– Informations- og kommunikationsteknologi har en central rolle i fremtidssikringen af det danske velfærdssamfund. Derfor er det både tilfredsstillende og væsentligt, at der opnået er bred politisk enighed om at styrke vores forskning og udviklingsprojekter inden for it og tele med ca. en kvart mia. kr. siger videnskabsminister Helge Sander efter en ny politisk aftale.

IKT-forskning tildeles 125 mio. kr. og et næsten tilsvarende beløb er afsat til andre IKT-aktiviteter – bl.a. en styrket indsat for it-færdigheder og it-sikkerhed samt arbejdet med åbne standarder og open source.

Styrkelsen af IKT-forskningen med 125 mio. kr. skal bl.a. bidrage til nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. Det kan f.eks. være nye løsninger inden for social- og sundhedsområdet til forbedring af kvaliteten i den offentlige service.

Endvidere styrkes satsningen inden for grøn it. Det sker dels med forskningsmidler til grøn it – f.eks. inden for energi, miljø, transport og sundhedsområdet – dels med 8 mio. kr. til etablering af et videncenter for grøn it.

– Danmark er et foregangsland inden for grøn it. Der er store fordele både klima- og erhvervsmæssigt ved at fastholde denne førerposition, siger Helge Sander.

Aftalen om de såkaldte UMTS-midler indebærer også en styrkelse af innovationsmiljøerne med yderligere 207* mio. kr. over tre år samt 24 mio. kr. til videnpilotordningen.

Regeringen har indgået forliget med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af 552 mio. kr. over de næste tre år til forskning, innovation samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Pengene stammer fra auktionen i 2001 over licenser til 3G mobilnet, UMTS.

– Aftalen er et bidrag til, at dansk erhvervsliv kommer styrket gennem krisen. Både gennem satsningen på informations- og kommunikationsteknologi, som bidrager til vækst og energioptimering i erhvervslivet, og gennem en styrkelse af innovationsmiljøerne der er fødselshjælpere for morgendagens vækstvirksomheder, siger Helge Sander.

Partiernes ordførere:

  • (V) Torsten Schack Pedersen tlf. 3337 4563
  • (S) Kirsten Brosbøl tlf. 3337 4067
  • (SF) Hanne Agersnap tlf. 3337 4401
  • (KF) Jørgen Lundsgaard tlf. 3337 4219
  • (RV) Morten Østergaard tlf. 3337 4718

Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Helge Sander fås ved henvendelse til informationschef Allan Boldt, tlf: 3392 9739, abo@vtu.dk.

* Rettet fra 211 til 207 - 5. november 2009

Handlinger tilknyttet webside