Gå til indhold

Væsentlig flere skal uddannes i entreprenørskab

19. november 2009
I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.

Uddannelse i entreprenørskab er med til at skabe flere nye virksomheder med vækstpotentiale og flere vækstiværksættere. Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem uddannelsessystemet stimulerer unges evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætter ideer til værdi.

Derfor lancerer regeringen Strategi for uddannelse i entreprenørskab.

Det er regeringens vision bl.a. at udvikle elever og studerendes viden om entreprenørskab og deres evne til at handle entreprenørielt.

Vicestatsminister, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

– Vores mål er at samle og styrke regeringens indsats for entreprenørskab. Derfor har vi ved de nyligt afsluttede globaliseringsforhandlinger sat 25 mio. kr. af årligt til Fonden for Entreprenørskab.

Videnskabsminister Helge Sander:

– Regeringen kommer nu med en sammenhængende strategi, der sætter mål for uddannelse i entreprenørskab på alle uddannelsesinstitutioner.
– Samtidig etablerer vi Fonden for Entreprenørskab, der skal være med til at sikre, at vi får uddannet mange flere unge entreprenører, der kan tænke nyt og omsætte deres ideer til kommercielle succeser i nye virksomheder.

Undervisningsminister Bertel Haarder:

– Fremover skal vi i endnu højere grad inddrage ledere og lærere. Det er for eksempel vigtigt, at vi opbygger netværk, der inddrager institutioner og lærerne, så erfaringer og nye udviklinger hurtigt kan udbredes.
– På den enkelte institution må man tage stilling til, hvordan innovative undervisningsformer kan stimulere elever og studerende til idéudvikling og til at afprøve entreprenørskab i praksis.

Kulturminister Carina Christensen:

– For mig er det både afgørende og oplagt at tænke entreprenørskab og kunstnerisk uddannelse sammen. Kreativitet, innovation og iværksætteri er kernekompetencer i kunst og kultur – og det er kompetencer, som i høj grad kan gavne erhvervslivet.
– Det er et vigtigt skridt, at vi nu har en samlet regeringsstrategi, som skal sikre, at der i hele uddannelsessystemet bliver øget fokus på uddannelse i entreprenørskab.

Strategi for uddannelse i entreprenørskab er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Økonomi- og erhvervsministeriet.

I strategien sætter regeringen mål for folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. En væsentlig større andel af en erhvervsuddannelsesårgang skal f.eks. have deltaget i fag eller andre uddannelsesaktiviteter, der omhandler entreprenørskab.

Samtidig etablerer regeringen Fonden for Entreprenørskab, der skal skabe en sammenhængende national indsats for uddannelse i entreprenørskab. Fonden skal bl.a. udvikle nye undervisningsmetoder og uddannelsesforløb for elever og studerende på alle uddannelsesretninger. Fonden etableres inden for rammerne af Selvstændighedsfonden.

Endeligt danner ministerierne bag strategien Partnerskab for Uddannelse i Entreprenørskab, der skal samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om realisering af strategien.

Fredag den 20. november 2009 er ledere fra alle niveauer i uddannelsessystemet inviteret til at diskutere udmøntningen af strategien. Det sker på konferencen Strategi & lederskab, der afholdes af Partnerskab for Uddannelse i Entreprenørskab i samarbejde med FUHU. Konferencen er en del af den igangværende iværksætterkampagne "MAXIMER Dit Potentiale" og foregår på FUHU konferencecenter, Fiolstræde 44, København K.

Fakta om Strategi for uddannelse i entreprenørskab


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på tlf. 2211 0200 eller e-mail chhh@vtu.dk.

Faglige spørgsmål til strategien kan rettes til kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf. 33929 373 eller e-mail tac@fi.dk.

Handlinger tilknyttet webside