Gå til indhold

Rankinglister skal også afspejle undervisningskvalitet

15. april 2010
Rankinglister bør i højere grad lægge vægt på uddannelse og formidling og ikke kun forskning. Repræsentanter fra de nordiske lande mødes for at drøfte, hvordan ranglister kan bruges til at profilere og synliggøre kvaliteterne ved videregående uddannelse og forskning i Norden.

De førende rankinglister for videregående uddannelsesinstitutioner lægger hovedvægt på forskning frem for uddannelse. Derfor er EU nu i gang med at lave en ny form for rankinglister, som også tilgodeser undervisningskvalitet og læringsmetoder.

Som en del af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd afholder Danmark den 15. april en konference om, hvad de nordiske lande kan bruge de nye rankinglister til. Videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande har nemlig en fælles interesse i at få beskrevet og profileret den høje nordiske kvalitet.

– Danmark indgår sammen med resten af Norden i en global konkurrence om at tiltrække de mest talentfulde studerende og forskere. For at kunne tiltrække de bedste studerende og forskere har den danske regering sat det mål, at mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top 10, og alle danske universiteter skal fastholde eller forbedre deres internationale ranking målt ved de mest relevante og anerkendte sammenligninger, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Ranking står højt på den uddannelsespolitiske dagsorden – ikke bare i Danmark, men også i Europa og globalt. Derfor er det vigtigt, at få sat gang i en konstruktiv debat om, hvordan vi kan påvirke udviklingen omkring ranking og de indikatorer, som vi bliver målt på.

– En fornyelse af rankinglisterne skal både være til gavn for universiteterne og for brugerne. Erhvervslivet bruger ofte listerne som indikatorer for, hvem de vil indgå samarbejde med, og studerende kigger på listerne, når de vælger, hvor de vil på udveksling. Hvis vi kan få skabt større gennemsigtighed i institutionslandskabet, vil det gøre det lettere at sammenligne universiteterne, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Konferencen er en del af Danmarks program under formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2010 og er arrangeret af Videnskabsministeriet i samarbejde med Undervisningsministeriet. Konferencen finder sted i Dansk Design Center.

Repræsentanter fra medierne er velkomne til at deltage i programmet indtil frokost.

Program:

09.30 – 09.45: Åbningstale ved videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

09.45 – 12.00: Nye europæiske projekter om klassifikation og ranking ved hovedtaler Frans van Vught (inkl. pause).

12.00 – 13.00: En norsk case ved direktør Trond Singsaas, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, og direktør Toril Johansson, Ministeriet for Uddannelse og Forskning, Norge.


Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside