Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser Før 2011 2011 Det Frie Forskningsråd støtter 33 yngre forskningsledere med 250 millioner kroner

Det Frie Forskningsråd støtter 33 yngre forskningsledere med 250 millioner kroner

33 yngre topklasseforskere får mulighed for at lede deres egen forskergruppe med en bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingerne gives som en del af rådets prestigefyldte forskerkarriereprogram Sapere Aude ('Vov at vide').

22. august 2011

Det Frie Forskningsråd uddeler i dag for anden gang forskningsmidler til de dygtigste yngre forskningsledere under karriereprogrammet Sapere Aude. I alt 250 millioner kroner uddeles til 33 yngre forskere. Programmet er med til at skabe en tydelig karrierevej for forskerne og giver dem de bedste muligheder for at skabe banebrydende resultater inden for deres forskningsfelt.

– Karriereprogrammet er utroligt vigtigt i forhold til en mere systematisk styrkelse af vores største forskertalenter. Samfundsmæssigt står vi over for så store udfordringer, at hvis vi skal sikre en fortsat vækst, er det nødvendigt at sikre de skarpeste hjerner bedst mulige vilkår for deres arbejde. Derfor skal vi dyrke talenterne, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Stor idérigdom

Den enkelte forskningsleder får op til knap ni millioner kroner til at forfølge sin originale forskningsidé og lede egen forskergruppe. Forskerne kommer fra alle videnskabelige hovedområder og er mellem 33 og 44 år gamle. Fælles for dem er, at de tilhører den absolutte forskningselite og har præsteret på højeste internationale niveau i løbet af deres karriere.

– Opnår man en bevilling fra Sapere Aude-programmet, kan man være sikker på, at man ikke bare regnes for at tilhøre den absolutte elite inden for sit felt, men at man også har potentiale til at udvikle sig endnu mere ved at lede og udføre et selvstændigt forskningsprojekt, siger bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, Jens Christian Djurhuus.
– Konkurrencen har været hård, og der har været fantastisk mange spændende projekter at vælge imellem. Det Frie Forskningsråd støtter forskning, der udspringer af forskernes egne ideer, og de mange gode ansøgninger viser, at idérigdommen er stor blandt de yngre forskere på stort set alle forskningsfelter, siger Jens Christian Djurhuus.

Projekterne

Kræftbehandling, hjernenetværk, ny trådløs teknologi, nytten af reformer inden for offentlig service og spædbørns forståelse af sociale relationer er nogle af de mange emner, vi kan se frem til at blive meget klogere på med igangsættelsen af de 33 nye forskningsprojekter. Læs om samtlige projekter og forskerne bag her:


Yderligere oplysninger

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen via pressesekretær Charlotte Holst, tlf. 2211 0200, email chhh@vtu.dk.

Bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd Jens Christian Djurhuus, tlf. 2043 5899, email jcd@ki.au.dk.

Kontorchef Grete M. Kladakis, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tlf. 7231 8300, email gk@fi.dk.

Fuldmægtig Ditte Mesick, Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Fakta om Sapere Aude

Sapere Aude betyder 'Vov at vide'. Programmet blev sat i gang i 2010. Der er afsat i alt 305 millioner kroner til programmet i 2011.

Programmet har tre trin, hvoraf de to første er sat i gang:

1.DFF-Ung Eliteforsker (postdocniveau)
2.DFF-Forskningsleder (lektorniveau)
3.DFF-Topforsker (professorniveau)

Sapere Audes tre vigtigste formål er:

  • At styrke forskningens vækstlag
  • At finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe en tydelig karrierevej for de dygtigste forskere, blandt andet ved at sætte fokus på rollemodeller
  • At være springbræt for eliten til international prestige og netværk
  • At forberede eliten til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
  • At udvide talentmassen

Det Frie Forskningsråd opfordrer kvindelige forskere til at søge, så det kan sikres, at forskning af den bedste kvalitet kan nyde fremme – uanset forskerens køn.

Fakta om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2011 uddeler godt 1,1 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

Senest opdateret 08. maj 2015