Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark Det uvildige ekspertpanel Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth (4. august 2016)

Spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth (4. august 2016)

Her kan du læse ekspertpanelets svar på spørgsmål fra NOAH Friends of the Earth, 4. august 2016
Kontakt
Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Falder efter ekspertpanelets mening den fremherskende politiske opfattelse, at det eksisterende danske slutdepotkoncept er fejlbehæftet og usikkert og på længere sigt til fare for miljøet og borgerne i Danmark og vores nabolande, sammen med et juridisk skøn, der med afsæt i principperne om et højt miljøbeskyttelsesniveau og forhindrings- og forsigtighedsprincippet udsiger, at det eksisterende slutdepotkoncept ikke kan gennemføres i sin nuværende form og lokaliseringsprocessen derfor skal gå om?

Senest opdateret 14. august 2019