Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark Undersøgelse af slutdepotløsning Myndighedshøring - Forslag til "Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald" med tilhørende scoping

Myndighedshøring - Forslag til "Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald" med tilhørende scoping

Som led i miljøvurderingen af ”Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald”, er scopingen sendt i myndighedshøring. Læs forslaget, høringsbrev, høringsliste og alle høringssvar. Høringsfristen var den 3. juli 2014.

Høringssvar: Ministerier

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Forsvarsministeriet  
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  
Kirkeministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Kulturministeriet  

Høringssvar: Styrelser 

Beredskabsstyrelsen
Energistyrelsen 
Kulturstyrelsen  

Høringssvar: Statsanerkendte museer 

Bornholms Museum
Museum Lolland-Falster 
Museum Salling
Østfyns Museer    
Holstebro Museum

Høringssvar : Stiftsøvrigheder og menigheder 

Københavns Stift
Lolland-Falster Stift
Fyns Stift
Viborg Stift 
Hvidbjerg Kirke (Skive Vest)   
Ibsker Kirke  

Høringssvar: Regioner 

Region Syddanmark
Region Hovedstaden 

Høringssvar: Kommuner

Struer Kommune
Skive Kommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Bornholm Kommune
Roskilde Kommune 

Høringssvar: Andre 

MORADS  
BOMA
Lolland mod Atomaffald
Borgergruppen på Kertinge Mark
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening, Lolland afd. 
Foreningen af Vandværker i Danmark

Høringssvar: Espoo 

Finland
Litauen
Mecklenburg - Vorpommern
Schleswig - Holstein 
Tyskland
Sverige
Polen - engelsk udgave af høringssvar

Senest opdateret 03. februar 2016