Gå til indhold

Administration af Omstillingsfonden

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med administration af Omstillingsfonden

Formål og retsgrundlag

Uddannelsesinstitutionerne kan give op til 10.000 kr. i refusion årligt pr. studerende der tilmelder sig et fag/modul, og overholder betingelserne angivet i ordningen.

Formålet med styrelsens behandlingen er at administrere uddannelsesinstitutionernes brug af Omstillingsfonden. Dette omfatter blandt andet et tjek af kursistens uddannelsesbaggrund før påbegyndt forløb samt opfølgning på samlet forbrug per kursist pr. studiestartsår.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, om udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. Det fremgår af finanslovens § 19.84.03.10 samt § 19.11.06.10, at ministeriet har opgaven med at administrere omstillingsfonden, oprettet jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om den person (studerende og kursister), der ansøger om midler fra Omstillingsfonden. 

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler almindelige personoplysninger om ansøgere til Omstillingsfonden, herunder navn, uddannelsesoplysninger og oplysninger om tilskud modtaget fra fonden.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne kommer fra ansøgeren selv.  Uddannelsesinstitutionen videregiver oplysninger om uddannelse, modul, hold samt deltagerbetaling inkl. samt ekskl. den ydede refusion til styrelsen.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5 år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer styrelsens en kopi i ca. 5 år afhængig af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

Senest opdateret 26. oktober 2020