Gå til indhold

Fondsdatabase

Behandling af personoplysninger i forbindelse med etablering af fondsdatabase over ansøgere og bevillingsmodtagere, herunder fra de offentlige fonde Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden og Danmarks Grundforskningsfond

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med etablering og drift af fondsdatabase over ansøgere og bevillingsmodtagere til offentlige forsknings- og innovationsmidler, herunder fra de offentlige fonde Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden og Danmarks Grundforskningsfond.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at etablere en samlet fondsdatabase over ansøgninger og bevillinger fra offentlige fonde som et led i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens samlede statistiske beredskab på forsknings- og innovationsområdet.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med fondsdatabasen er:

-        Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter almindelige personoplysninger må behandles, hvis behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

-        Databeskyttelseslovens § 10, stk. 2, hvorefter de modtagne, almindelige personoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra e, ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed.

-        Databeskyttelseslovens § 11 hvorefter offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

En offentlig myndighed kan generelt udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig interesse. Hjemlen for dette er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Det er et af styrelsens kerneområder at udarbejde statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse. Det fremgår blandt andet af styrelsens driftsbevilling på FL 2021, § 19.11.06, punkt 5. Opgaver og mål om statistik, analyse og kommunikation, at: 'Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejder statistik, dokumentation og analyse vedrørende forskning og uddannelse.'

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om ansøgere og bevillingshavere fra offentlige forsknings- og innovationsfinansierende fonde, herunder forskere og øvrige projektparter.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler forskellige typer af oplysninger som led i etableringen og driften af fondsdatabasen, primært oplysninger relateret til ansøgere og bevillingshavere. Der er tale om almindelige oplysninger og cpr-numre.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Uddannelses og Forskningsministeriets departement som led i varetagelsen af ministeriets statistiske beredskab. Det bemærkes, at Uddannelses og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra de offentlige fondes IT-systemer til behandling af ansøgninger og bevillinger. For Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond stammer oplysningerne fra e-grant.

Opbevaring af personoplysninger

Tidsrummet for opbevaringen af personoplysningerne afhænger af databasens levetid. Da der er tale om etablering og drift af databeredskab, slettes oplysningerne ikke, så længe databeredskabet er i kraft.

 

Senest opdateret 11. februar 2021