Gå til indhold

Generel information

Her kan du læse om reglerne for behandling af personoplysninger, kontaktoplysninger for styrelsen og styrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Regler for behandling af personoplysninger

Styrelsens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som styrelsen foretager i forbindelse med de sagstyper, som nævnes på disse sider. Styrelsens kontaktoplysninger er:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
CVR: 34042012
Tlf..: 7231 7800
E-mail: ufs@ufm.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

Mail:
Telefon: 72 31 89 09
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte den relevante sagsbehandler eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på den relevante sagsbehandler vil normalt fremgå af sagen. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på.

Styrelsens afgørelser om registreredes rettigheder kan i øvrigt indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriets departement som led i administrativ rekurs.

Senest opdateret 01. oktober 2020