Gå til indhold

Statistiske undersøgelser

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med statistiske undersøgelser.

Styrelsen foretager i en række sammenhænge statistiske undersøgelser om forhold inden for styrelsens område. Der behandles personoplysninger som led i undersøgelserne. Personoplysningerne er ofte pseudonymiserede, således at oplysningerne ikke umiddelbart kan henføres til personer under undersøgelserne.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne gennemføre en statistisk undersøgelse om et givent emne.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i statistiske undersøgelser er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. I visse tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om forskellige kategorier af personer, herunder ansatte på uddannelsesinstitutioner, studerende mv.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler forskellige typer af oplysninger som led i statistiske undersøgelser, f.eks. oplysninger relateret til uddannelse. Der er i de fleste tilfælde tale om almindelige oplysninger, men styrelsen kan også behandle følsomme oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Uddannelses og Forskningsministeriets departement som led i undersøgelserne. Det bemærkes, at Uddannelses og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført under ’generel information’.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger kan stamme fra forskellige kilder, f.eks. fra den registrerede person, fra uddannelsesinstitutioner eller fra Danmarks Statistik.

Opbevaring af personoplysninger

Tidsrummet for opbevaring af personoplysninger afhænger af formålet med den konkrete undersøgelse. Oplysninger slettes tidligst muligt, uden at formålet forspildes.

Retten til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen er baseret på samtykke fra den registrerede, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte ministeriet herom. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Senest opdateret 01. oktober 2020