Gå til indhold
Du er her: Forside Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Tilsynssager i forhold til institutioner på ministeriets område

Tilsynssager i forhold til institutioner på ministeriets område

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med behandlingen af tilsynssager i forhold til visse institutioner på ministeriets område.

Styrelsen behandler personoplysninger som led i tilsynet med de institutioner, der hører under styrelsen.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger i tilsynssager er at kunne behandle og træffe afgørelse i sagerne.

Retsgrundlaget for styrelsens behandling af tilsynsager i forhold til visse institutioner på ministierets område er bl.a. følgende:

  • § 1, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).
  • § 42, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
  • § 36, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen.
  • § 41, stk. 1, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.
  • § 7, stk. 1, 4. pkt., § 7, stk. 6, § 14, stk. 1, og § 23 b, stk. 1, i lov om maritime uddannelser.
  • § 24 i lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Styrelsen varetager tilsynsforpligtelsen på vegne af ministeren efter delegation.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om den person, der har henvendt sig til styrelsen, hvis tilsynssagen vedrører dennes forhold. Styrelsen vil normalt også behandle oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler kontaktoplysninger på  den person, der har henvendt sig til styrelsen med henblik på at kunne behandle sagen. Derudover behandles andre almindelige oplysninger afhængigt af den konkrete sag, f.eks. CPR-nummer, oplysninger om uddannelsessted eller ansættelsessted m.v.

Der kan i visse sager også behandles følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, typisk hvis sådanne oplysninger er medsendt.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver normalt personoplysninger til den institution, hvis forhold der undersøges som led i tilsynet med henblik på at institutionen kan afgive en udtalelse om sagen samt i øvrigt medvirke til sagens oplysning.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysningerne stammer ofte enten fra dig selv eller fra en institution som led i behandlingen af en sag m.v.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Senest opdateret 01. oktober 2020