Gå til indhold

Kliniske forsøg og myndighedsgodkendelser af coronarelaterede forskningsprojekter

De dataansvarlige myndigheder og godkendelsesinstanser hastebehandler videregivelse af data til brug for forskning i COVID-19 såvel som godkendelser af forskningsprojekter om COVID-19.

Sundheds- og Ældreministeriet har taget initiativ til, at de dataansvarlige myndigheder og godkendelsesinstanser på ministerområdet er klar til at hastebehandle videregivelse af data til brug for forskning i COVID-19 og hastebehandle godkendelser af forskningsprojekter om COVID-19. Det gælder bl.a. sagsbehandling i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og ældreministeren har sammen med uddannelses- og forskningsministeren anmodet regionsrådsformændene om, at de regionale godkendelsesinstanser vil hastebehandle ansøgninger om godkendelse af forskningsprojekter og videregivelse af relevante sundhedsdata.

For yderligere information om godkendelser af myndigheder og det videnskabsetiske komitésystem:

Kliniske forsøg og myndighedsgodkendelser

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. oktober 2021