Gå til indhold

Private forskningsfinansierende fondes støtte til coronarelateret forskning

En række private forskningsfinansierende fonde har været hurtige til at støtte en række coronarelaterede forskningsprojekter.

Private fonde spiller i Danmark en stor rolle i forhold finansiering af almennyttige forskningsprojekter, og de private fonde har også spillet en stor rolle i finansieringen af almennyttige, coronarelaterede forskningsprojekter. Nedenfor findes information – og links til yderligere information – om nogle af de forskningsindsatser, som er sat i værk af de private fonde. Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.

Novo Nordisk Fonden:

Novo Nordisk Fonden har uddelt 77,7 mio. kr. til 44 projekter, der kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19 i Danmark og resten af rigsfællesskabet. Novo Nordisk Fonden har derudover igangsat en række initiativer i relation til bekæmpelsen af Covid-19.

Carlsbergfondet:

Carlsbergfondet har bevilget 95 mio. kr. til at accelerere indsatsen mod COVID-19.

Lundbeckfonden:

Lundbeckfonden øremærkede i marts 2020 30 mio. kr. til at støtte forskere, der forsøger at finde løsninger inden for såvel diagnosticering som behandling af COVID-19.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. oktober 2021