Gå til indhold

Medlemmer af den tværministerielle arbejdsgruppe

Den tværministerielle arbejdsgruppe bestod af 17 medlemmer fra 12 forskellige myndigheder. Arbejdsgruppen blev nedsat på ny efter overdragelsen af sagen til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her kan du se, hvem der deltog i arbejdsgruppen i 2016-2017.

Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet:

  • Juridisk Chef Ulf Melgaard
  • Chefkonsulent Louise Kornmaaler

Fra Finansministeriet:

  • Specialkonsulent Kasper Gori Verdoner

Fra Sundheds- og Ældreministeriet:

  • Fuldmægtig Patrick Kofoed Holm

Fra Miljø- og Fødevareministeriet:

  • Fuldmægtig Henrik Pedersen Noe

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

  • Chefkonsulent Henrik Kjær

Fra Forsvarsministeriet:

  • Fuldmægtig Nicklas Baumgarten

Fra Beredskabsstyrelsen:

  • Specialkonsulent Poul Erik Nystrup

Fra Miljøstyrelsen:

  • AC-Tekniker Preben Bruun
  • Miljøtekniker Karin Anette Pedersen

Fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS):

  • Statsgeolog Claus Kjøller
  • Chefkonsulent Peter Gravesen

Fra Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen:

  • Chefkonsulent David Garf Ulfbeck

Fra Dansk Dekommissionering:

  • Direktør Ole Kastbjerg Nielsen
  • Teamleder-affaldshåndtering Heidi Sjølin Thomsen

Fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

  • Kontorchef Merete Storr-Hansen
  • Chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024